Annons

Annons

Nyheter 2023-03-20

Tandvårdspatienter inte lika nöjda i år

Tandvårdens patienter är mindre nöjda än förra år, visar årets kvalitetsindex från SKI. Foto: Colourbox

Runt en av tio patienter har valt sin nuvarande tandvårdsklinik på grund av priset. Det är dubbelt så stor andel jämfört med förra året. Det visar en ny enkät gjord av Svenskt Kvalitetsindex. Enkäten visar också att patienter är mindre nöjda med tandvården i år.

Nöjdhetsindex för tandvårdsbranschen är 75,5. Det är en hög siffra, men en minskning jämfört med 2022. Enligt Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex (SKI) leder prisökningar i största allmänhet till att plånboksfrågor blir viktigare för människor. Det kan också vara en anledning till att patienterna är lite mindre nöjda med tandvården i år, tror han.

Fler jämför priser innan de bestämmer sig för att gå till sin klinik. Det har också hamnat något högre upp på listan över vad som är viktigt när man väljer tandvårdsklinik.

Fler besöker akut

Enkäten visar att något fler patienter gör akuta besök i år. I dessa fall är nöjdheten också något lägre.

– Vi ser även att betygen kring tillgänglighet till både besök och att komma i kontakt med tandvården har blivit lägre än tidigare år, vilket påverkar nöjdheten negativt, säger Johan Parmler.

Gapet minskar

Som vanligt är patienterna inom den privata tandvården mer nöjda än patienterna som besöker folktandvårdskliniker, men gapet mellan dem har minskat något sedan 2017.

Kundnöjdheten bland patienter inom privattandvården har minskat från ett nöjdhetsindex på 87,2 år 2017 till 79,0 i år. Inom folktandvården har nöjdhetsindexet minskat från 75,7 till 70,2 under samma period.

Den privata tandvården får betydligt högre betyg vad gäller öppettider och väntetider.

Fler vill ha frisktandvård

Enkäten visar också att:

* Intresset har ökat för att teckna frisktandvård.

* Förtroendet för tandvården är fortsatt högt. 85 procent känner förtroende för de rekommendationer de får.

* Cirka 90 procent känner sig trygga hos sin behandlare.

* Lite större andel (sammanlagt 18 procent) har haft anledning att klaga på sin tandvårdsklinik jämfört med 2022. Pris, behandling och bemötande är de vanligaste orsakerna.

Slumpmässigt urval

Intervjuerna har gjorts via telefon och webb under februari 2023 med ett slumpmässigt nationellt urval av personer som har besökt tandvården i Sverige under de senaste 24 månaderna. 800 intervjuer har gjorts totalt varav hälften bland patienter på folktandvården och hälften inom privattandvården.

Upptäck mer