Annons

Annons

Tandvårdsrädsla hindrar unga söka vård

Ungdomar som lider av tandvårdsrädsla uteblir i högre utsträckning från tandläkarbesök, något som kan leda till sämre tandhälsa i framtiden, varnar norska forskare.

Tandvårdsrädsla drabbar, enligt tidigare gjorda studier, 5–20 procent av alla barn och ungdomar. En nyligen gjord översikt visar att tandvårdsrädslan ofta börjar med en betingande första negativ dental erfarenhet som sedan kan förstärkas av olika faktorer i barnets psyke eller omgivning.
Norska forskare kartlade förekomsten av tandvårdsrädsla hos ungdomar mellan 15 och 18 år i norska Tromsö och Balsfjord. Knappt 1 000 ungdomar ingick i studien och cirka 12 procent visade sig lida av tandvårdsrädsla. Flickor var drabbade i dubbelt så hög utsträckning som pojkar.
Forskarna fann att ju större tandvårdsrädsla, desto smärtsammare upplevde personen ett tandläkarbesök, men forskarna kunde inte finna någon skillnad i kariesförekomst mellan de tandvårdsrädda och de som inte var det.
Däremot visar studien att ungdomar med tandvårdsrädsla i mer än tre gånger så hög utsträckning uteblev från tandläkarbesöken på grund av sin rädsla, något som riskerar att leda till sämre tandhälsa senare i livet. Därför bör tandvårdsrädsla få högre status i det preventiva arbetet, menar forskarna.

Upptäck mer