Annons

Annons

Tandvårdsrädslan har minskat

Tandvårdsrädslan i Sverige har minskat dramatiskt sedan 1960-talet. Nu anger 19 procent att de är drabbade medan det då var över 60 procent. Men de som är drabbade har stora problem, visar en ny svensk avhandling.

Nästan en av fem svenskar över 19 år an­ger att de har tandvårdsrädsla, och det är vanligare bland kvinnor än bland män. Det kan Lisa Svensson, nybliven odontologie doktor och ST-tandläkare på Sjukhustandvården/Oral medicin i Göteborg, visa i sin avhandling.
I en enkätstudie av 3 500 slumpvis utvalda svenskar, 19 år och äldre, har hon kartlagt prevalensen. Och resultatet överraskade.
– Det var färre än vad jag hade förväntat mig. Så det var definitivt en positiv överraskning. De allra flesta tycker ju inte längre att det är obehagligt att gå till tandläkaren, säger hon.
Lisa Svenssons referens är den förra nationella mätningen av tandvårdsrädslan i Sverige som gjordes 1962. Då angav drygt sex av tio att de led av tandvårdsrädsla.
– Där tycker jag att det har skett en stor förbättring. Tandvården har gjort ett gott jobb för att minska tandvårdsrädslan, säger hon.

” Idag har vi blivit bättre på att smärtlindra och på att se individen och inte bara tänderna.”

Hon förklarar att det i huvudsak är negativa erfarenheter från tandvården som är orsaken till mångas tandvårdsrädsla.
– Mycket av rädslan beror på smärta och att man inte känner att man har kontroll i tandvårdssituationen. Men i dag har vi blivit bättre på att smärtlindra och på att se individen och inte bara tänderna. De mjuka värdena får en mer central roll i dag, säger Lisa Svensson.
Hon menar att tandläkare med väldigt små medel kan göra mycket nytta för att ytterligare minska problemet i samhället. Eftersom de flesta som lider av tandvårdsrädsla inte berättar om det, bör tandläkare behandla alla som om de vore rädda.
– Eftersom mycket handlar om smärta och kontroll är det viktigt att man erbjuder ordentligt med smärtlindring och att man hela tiden talar om vad som händer. Det kostar oss egentligen ingenting och det tar ingen extra tid samtidigt som det kan underlätta för väldigt många, säger hon.

Svår tandvårdsrädsla

Av dem som i Lisa Svenssons undersökning anger att de har tandvårdsrädsla har ungefär en fjärdedel svår tandvårdsrädsla. Det är i första hand dessa som får problem som påverkar hela livssituationen negativt. Genom att undvika tandvården i det längsta drar de på sig allvarligare problem, både odontologiskt och psykosocialt, och majoriteten har problem med smärta när de väl söker hjälp.
– Jag undersökte patienter med svår tandvårdsrädsla som vi behandlar på Odontologen i Göteborg och de beskriver mycket problem med smärta och sänkt livskvalitet, säger Lisa Svensson.
Självklart hade det varit önskvärt att kunna nå dessa individer innan det har gått så långt.
– Men det är svårt eftersom de är så extremt rädda. Vissa kommer från tandvården, andra från sjukvården, men de flesta kommer själva när det inte går längre. Vi har inget bra svar på hur vi kan nå dem tidigare, säger Lisa Svensson.

Upptäck mer