Annons

Annons

Tekniken höll för 10 000 åldersbedömningar

Företaget som i början av 2017 fick i uppdrag att leverera underlag för medicinska åldersbedömningar har vuxit under året och visat att tekniken kan hantera stora mängder bilder.

I mars 2017 startade Rättsmedicinalverket, RMV, sitt arbete med att göra medicinska åldersbedömningar i asyl­ärenden. Uppdraget att ta fram underlag för tandmognadsundersökningar gick till företaget Boneprox. Då arbetade två anställda med en plattform för bildhantering, som används för att göra benskörhetstest hos tandläkaren.
Till och med december 2017 hade Migrationsverket beställt 10 701 medicinska åldersbedömningar.
– När det har varit som mest intensivt var vi uppe i 70 procent av vår kapacitet, säger Peder Remman, en av grundarna.
De är fortfarande två personer som sköter verksamheten, som framför allt handlar om att underhålla plattformen och utveckla funktioner för analys av digitala tandröntgenbilder.
– Vi hade kliniker över hela Sverige redan innan vi fick detta uppdrag, men nu har vi fått ett kvitto på att vi klarar av stora mängder av bildanalyser, och att vår process och teknik fungerar.
Under 2017 har verksamheten vuxit både inom medi­cinska åldersbedömningar och för att upptäcka benskörhet. Kritiken kring åldersbedömningarna har inte nått företaget.
– Det har främst handlat om valet av metod, och inte specifikt om det vi levererar.
Av det totala antalet åldersbedömningar som gjordes under år 2017 talade resultatet för att drygt fyra av fem av dem som undersökts var 18 år eller äldre, medan övriga bedömdes möjligen vara under 18 år. Resultaten skiljer sig åt mellan män och kvinnor. För kvinnor har drygt en av tre fått ett resultat som talar för att de möjligen är 18 år eller äldre.

Upptäck mer