Tekniken höll för 10 000 åldersbedömningar

Tekniken höll för 10 000 åldersbedömningar

Företaget som i början av 2017 fick i uppdrag att leverera underlag för medicinska åldersbedömningar har vuxit under året och visat att tekniken kan hantera stora mängder bilder.

Nyheter

Åldersbedömningar börjar i mars

Åldersbedömningar börjar i mars

Upphandlingen om underlag för åldersbedömningar av unga asylsökande är klar. Boneprox AB levererar röntgenundersökning av visdomständer till Rättsmedicinalverket med start i mars.

Nyheter

RMV bedömer ålder på asylsökande nästa år

Rättsmedicinalverket (RMV) börjar med åldersbedömning av unga asylsökande nästa år. Tandmognadsundersökningar och magnetröntgen av knäleder kommer att ligga till grund för bedömningarna. Tjänsterna upphandlas under hösten.

Nyheter

Tandröntgen kan inte avgöra 18-årsgräns

Det går inte att se om någon har fyllt 18 år genom att undersöka personens tänder. Det slår Socialstyrelsen fast i en ny utvärdering.

Nyheter

Förslag om åldersbestämning väcker reaktioner

Trots att metoden är starkt ifrågasatt föreslår regeringen att medicinsk åldersbestämning av asylsökande ska användas.

Nyheter

Åldersutredning åter aktuell fråga

Åldersutredning åter aktuell fråga

Tandläkare ska inte ta emot förfrågan om åldersutredningar direkt från Migrationsverket och heller inte lämna svar till myndigheten, anser pedodontisten Gunilla Klingberg.

Nyheter

Ny organisation tar form för åldersbedömning

Ensamkommande flyktingbarn ska inte felaktigt bedömas som vuxna. För att minska risken planeras en ny organisation inom hälso- och sjukvården för hur medicinsk åldersbedömning ska gå till.

Nyheter

”Åldersbedömning måste vara rättssäker”

”Åldersbedömning måste vara rättssäker”

Åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn måste vara rättssäker eftersom det har så stor betydelse för ungdomarnas liv och utveckling, anser Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons