Annons

Annons

Tillägg med laser gör ingen nytta vid parodbehandling

Att komplettera traditionell parodontal behandling med laserbehandling gör ingen klinisk nytta, visar ny studie.

Det tjänar ingenting till att tilläggsbehandla patienter med parodontit med laser. Det är det tydliga budskapet utifrån en dansk-kinesisk studie som har använt en så kallad split mouth-design där varje patient får båda undersökta behandlingarna, en på var sida av munnen, och blir på så sätt sin egen kontroll.
Forskarna har i studien dels testat tillägg av laserbehandling till en traditionell, mekanisk infektionskontroll med depuration och polering av tandhalsar, dels undersökt om de två olika parodontala behandlingarna förändrar känsligheten för värme, kyla och beröring i tandköttsvävnaden.

Peter Svensson

Peter Svensson


– Parodontologer säger hela tiden till oss att parodontit och gingivit är asymtomatiska. Kliniskt kan man se rodnad och svullnad, där finns alltså alla indikationer på vävnadsdestruktion och inflammation i vävnaden, men det är inte smärtsamt för patienten. Patienterna klagar inte på smärta eller på att kalla eller varma drycker känns mer intensiva, säger Peter Svensson, professor vid Århus universitet och gästprofessor vid Malmö universitet och en av författarna till studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Periodontology.
Nu ville han och hans forskargrupp undersöka om det verkligen stämde.

Känslighet för värme, kyla och beröring

I studien inkluderades 24 patienter med parodontit som alla fick en traditionell par­odontal behandling samt ett tillägg av laserbehandling på ena sidan av munnen samtidigt som känsligheten mot värme, kyla och beröring mättes med känsliga instrument både före och efter behandlingen.
– Vi kom fram till att traditionell parodontal behandling fungerar. Det är kanske inte den största överraskningen. Men vi kunde också se att det fanns en känslighet för värme, kyla och beröring som minskade efter behandlingen, säger han.

Inte asymtomatiskt

Det är vad Peter Svensson betraktar som det stora fyndet i studien; parodontit och gingivit är inte asymtomatiska. Det finns en ökad känslighet hos patienterna som kan mätas, men som kanske inte upplevs av patienterna själva. Det har en principiell betydelse även om den kliniska nyttan kanske inte är uppenbar just nu, menar han.
När det gäller tillägget av laserbehandlingen är saken dock en helt annan.
– Det kliniska utfallet visade ingen skillnad mellan den traditionellt behandlade sidan och den där vi också hade lagt till laserbehandlingen. Det finns alltså ingen additiv effekt eller något värde i att lägga till laserbehandlingen, säger han.

”Det är den gamla goda parodontala behandlingen som gör nytta, inget annat.”

Peter Svensson betraktar studien som helt och hållet negativ för laserbehandlingen eftersom de inte kunde registrera någon skillnad på någon parameter.
– Vi kan helt enkelt inte rekommendera att använda laser för att uppnå en additiv effekt vid parodontal behandling. Det är den gamla goda parodontala behandlingen som gör nytta, inget annat, säger han.

Upptäck mer