Annons

Annons

Tinnitus vanligt hos TMD-patienter

Tinnitus är omkring tre gånger vanligare bland patienter med käkfunktionsstörningar än i befolkningen i stort.

Det visar en systematisk litteraturöversikt som Malmöstudenterna Jesper Fjellner och Caroline Persson presenterade i dag på årets odontologiska riksstämma.
Hälften av befolkningen har någon form av käkfunktionsstörning (temporomandibulär dysfunktion, TMD) medan mellan 10 och 15 procent av befolkningen hör ljud som inte har någon känd källa (tinnitus), enligt studenterna.
De har varit nyfikna på om det finns ett samband mellan TMD och tinnitus. De har hittat 187 vetenskapliga artiklar som är relevanta och har läst 37 av studierna ordentligt. 19 ingår i deras översikt.
Precis som de trodde visar det sig att tinnitus är vanligare hos TMD-patienter. Andelen TMD-patienter med tinnitus varierar mellan runt 33 och 76 procent i olika studier. Medianen är 37 procent, jämfört alltså med 10 till 15 procent i normalbefolkningen.

”Behandling kan lindra”

– Behandling av TMD kan lindra tinnitus hos vissa patienter, och ingen studie har visat att tinnitus försämras av att behandla TMD, säger Jesper Fjellner.
Studierna varierar för mycket att kunna säga vilka TMD-patienter som har fått lindrigare tinnitusbesvär av TMD-behandling.
– Eftersom patienter ofta får en kombination av behandlingar går det inte heller att säga vilka behandlingar som hjälper, säger Caroline Persson.

Fortsätter undersöka

Jesper Fjellner och Caroline Persson går termin 7 på tandläkarutbildningen i Malmö. Litteraturöversikten är en del i deras kandidatuppsats.
Nu ska de följa upp undersökningen när de skriver sin masteruppsats. De ska titta på vilka faktorer hos TMD-patienter som ökar risken för tinnitus och även utforska om det går att förebygga tinnitus hos TMD-patienter.
Janet Suslick

Upptäck mer