Annons

Annons

Titan kan orsaka inflammation

Tandimplantat i titan kan bidra till inflammation och förlust av mjukvävnad och ben. Det tror Mattias Pettersson, specialist i oral protetik, som lägger fram sin doktorsavhandling i ämnet på fredag.

Patienter med periimplantit, inflammation och förlust av mjukvävnad och ben runt titanimplantat, har mycket höga halter av titan i vävnad runt tandimplantatet. Det talar för att titan frisätts från implantatet, enligt en ny doktorsavhandling som läggs fram 1 juni vid Umeå universitet.
Titan kan frisättas från tandimplantat och tillsammans med bakterier orsaka kraftiga inflammationer som leder till skador i käkbenet.
Hittills har man trott att besvären beror på bakterier runt implantaten, men avhandlingen visar att materialet i implantaten också har betydelse.

Mattias Pettersson
Foto: Hamdiija Comic


Höga halter av titan
Mattias Pettersson har gjort cellbiologiska, biokemiska och mikroskopiska analyser av celler och vävnad som utsatts för titan och funnit mycket höga halter av titan i vävnad som har drabbats av periimplantit.
Experimentella studier har visat att celler som utsätts för titan i kombination med bakterier drabbas av en svårare inflammation än om cellerna exponerades enbart för bakterier.
Påminner om asbest
Det visar sig också att titan bildar partiklar med proteiner som tas upp av immunceller men som inte kan brytas ned. Molekyler som signalerar inflammation frisätts.
Det är samma förlopp som när celler exponeras för asbest, enligt Mattias Pettersson, övertandläkare och doktorand vid institutionen för odontologi i Umeå.
Kobolt motverkar reaktionen
Han tycker ändå inte att tandläkare ska avråda från titanimplantat, men de ska försöka förebygga komplikationer. Riskerna kan minskas om man väljer rätt materialsammansättning och utformning av implantat och protetik.
När cellerna utsätts för titan och kobolt samtidigt, uteblir den inflammatoriska reaktionen, visar avhandlingen.
Därför tycker Mattias Pettersson att det behövs forskning som visar om koboltlegering i den protetiska konstruktionen kan vara ett sätt att minska problemen.
Skrovlig yta ökar risken
Han tror också att implantatens form kan spela roll. Mer titan utsöndras från implantat med en skrovlig yta jämfört med implantat med en slät yta.
Gamla Brånemark implantat hade en slät yta, medan dagens implantat har oftast en skrovlig yta för att få en bättre stabilitet. Men det leder alltså samtidigt till en större frisättning av titan när implantatet installeras.
Doktorsavhandlingen heter ”On titanium release from dental implants and the inflammatory response.”

Upptäck mer