Annons

Annons

TMD drabbar en av 20 – ett folkhälsoproblem

Så många som en av 20 är drabbad av TMD, temporomandibulär dysfunktion. Det bör därför betraktas som ett folkhälsoproblem, menar svenska forskare.

Mellan åren 2011 och 2013 ställde forskarna två TMD-frågor och mätte den maximala gapningen på över 73 000 besökare vid samtliga 16 folktandvårdskliniker i Sörmlands landsting. En av 20 tillfrågade visade sig lida av TMD, temporomandibulär dysfunktion. Sju av tio drabbade var kvinnor och vanligast var problemen i åldersgruppen 30–45 år.
Forskarna delade in de drabbade i tre grupperingar beroende på svårighetsgrad. Grupp 1 hade ingen smärta, men en funktionsstörning, grupp 2 hade smärta, men ingen funktionsstörning, och grupp 3 hade både smärta och funktionsstörning.
Acceptansen för symtomen minskade med ökande svårighetsgrad, där 15 procent i grupp 1 ville göra något åt sin situation medan 49 procent i grupp 3 ville ha någon typ av behandling.
Forskarna konstaterar att förekomsten av TMD är i samma storleksordning som fibromyalgi och reumatism och därför bör betraktas som ett folkhälsoproblem.

Upptäck mer