Annons

Annons

Tobaksvanor kartläggs i ny databas

Finns det ett samband mellan snusning och pankreascancer? Slutar folk röka när de börjar snusa? Vilka faktorer påverkar förändringar i tobaksbruk? Det är frågor som kan få svar med hjälp av en ny, riksomfattande databas om tobaksvanor.

Information om folktandvårdens patienter i hela landet ingår i databasen, som kallas den svenska tobakskohorten. Under det senaste året har registreringar från de flesta folktandvårdsorganisationerna kommit in. Data från fem av 21 regioner fattas fortfarande, men är på gång.

Aron Naimi-Akbar


– Vi räknar med att alla regioner kommer att vara med. Ungefär 40 miljoner registreringar kommer att ingå i den primära datainsamlingen, berättar Aron Naimi-Akbar, projektledare och universitetslektor i odontologisk epidemiologi vid Malmö universitet.
Uppgifterna varierar
Uppgifterna från regionerna varierar, omfattar olika tidsperioder och rapporteras in på olika sätt. Den första registreringen är till exempel från 1995 men den stora massan är från tidigt 2000-tal och framåt.
– Vi samlar in alla registreringar om tobak som finns i hälsodeklarationerna i journalsystemen. Vi försöker även att med hjälp av AI använda informationen som står i hälsodeklarationernas fritextfält. Vi ordnar det på det sätt som passar varje region. Det har fungerat väldigt smidigt, berättar Aron Naimi-Akbar.
Eftersom frågorna om tobaksanvändning ställs olika, gäller det att harmonisera uppgifterna för att kunna dra slutsatser.
Blir en del i SKaPa?
På sikt hoppas han att det blir en likvärdig registrering i hela landet och att det blir en automatisk insamling till Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa). Målet är att sammanställa uppgifterna om tobaksanvändning över tid för att kunna använda dem i epidemiologisk forskning.
Många frågor
Magnus Olsson, tandläkare och doktorand vid Malmö universitet, har arbetat heltid sedan februari 2021 med att bygga upp databasen.
– Vi har möjlighet att se hur tobaksvanor har varierat över tid i Sverige och om det finns geografiska skillnader i tobaksvanor, berättar han.
Det går också att ta redan på om människor slutar röka när de börjar snusa.
– Vi kommer även att göra en valideringsstudie där vi jämför våra data med befintliga register.
Uppgifter från befolkningsregister och hälsodataregister har beställts från Socialstyrelsen och SCB för att kunna länka till kohorten.
En första rapport presenteras i november på årets odontologiska riksstämma, om allt går som planerat.

Upptäck mer