Annons

Annons

Topplön och tipsarbonus nya lockbeten i Norrbotten

Tandläkarlöner i Sverigetopp ska göra skillnad för Folktandvården Norrbotten i kampen om kompetensen. En treårig lönesatsning kombineras med nya grepp som start- och rekryteringsbonusar, och på sikt även hyrtandläkare.

– Vi behöver tänka utanför boxen för att locka arbetskraft, säger folktandvårdens verksamhetsområdeschef Maria Pettersson om det unika ”lönepaket” som Region Norrbotten beslutat om.

Maria Pettersson Region Norrbotten

Maria Pettersson


Hon tillägger:
– Vi har behov av att anställa cirka 30–35 tandläkare för att börja hantera planerad tandvård för gruppen övriga vuxna. I dagsläget har vi även stora svårigheter att hinna med våra prioriterade grupper fullt ut på många kliniker.
I steg ett, från den 1 april, har lönerna för regionens samtliga tandläkare höjts med 4 procent, där regionen utöver ”ordinarie” löneförhöjning skjuter till en riktad satsning på 2,2 procent för allmän-, sjukhus- och specialisttandläkare.

Särskilda lönesatsningar

Även för 2023 och 2024 är tandläkarna nu lovade särskilda lönesatsningar med ett uttalat mål att ligga i den nationella toppen.
Ida Nilsson, ordförande för Tjänstetandläkarnas Norrbottenavdelning, konstaterar att tidigare lönesatsningar redan gett effekt.

Ida Nilsson Tjänstetandläkarna Norrbotten

Ida Nilsson


– Vi ligger topp fem i landet enligt den statistik som presenterades i december. Arbetsgivaren säger att vi ska vara löneledande inom folktandvården nationellt. Det är kanske lite luddigt. Men när vi lyfter det i uppstartssamtal inför löneförhandlingar så presenterar man det som att vi ska vara i toppskiktet, även om det inte alltid kan vara allra högst upp, säger Ida Nilsson.
Enligt Tjänstetandläkarnas statistik är medellönen för re­g­ionanställda allmäntandläkare i Norrbotten femte högst. Med 47 041 i medellön har Norrbotten drygt 3 000 i månaden ”upp” till löneledande Gävleborg.
Anna Cestar, som ansvarar för lönestatistik på Tjänstetandläkarna centralt, beskriver 2022 som ett år då tandläkarkollektivet prioriteras av många vårdgivare.
Anna Cestar Tjänstetandläkarna

Anna Cestar


– Det är mycket positivt med de satsningar som görs på högre tandläkarlöner i Norrbotten, men vi kan även se att det sker på fler håll i landet. Blekinge med 7,8 procent och Västernorrland med 6 procent sticker ut med särskilt stora höjningar. Även Kalmar, Östergötland, Stockholm och Uppsala har uttalat att tandläkare ska prioriteras i årets löneöversyn.
Folktandvården Norrbotten har valt att komplettera lönesatsningen med ett par ovanliga åtgärder.
En startbonus på en extra månadslön betalas ut till nya tandläkare, och region­med­arbetare kan få 15 000 kronor i rekryteringsbonus vid tips om specifik tandläkare som leder till anställning.
Ida Nilsson konstaterar att det är en ny verklighet med politiskt engagemang i lönefrågor där partierna nästan bjuder över varandra.

Bonus på 100 000 kronor

Socialdemokraterna – som är i opposition – har exempelvis lagt ett förslag på en form av en jättestartbonus på 100 000 kronor per år under de första tre årens anställning som allmäntandläkare.
– Men det kanske visar lite att det är ett valår, säger Ida Nilson.
Hon säger att modellen med rekryteringsbonus känns ”väldigt nytt”.
– Man får väl se till att hålla sig framme, att det var jag som tipsade om den som nu rekryterats. Men exakt hur det kommer att bedömas vet jag faktiskt inte.

”Rekryteringen har också försvårats under pandemin.”

Folktandvårdsledningen i Norrbotten pekar på en mängd faktorer som kräver nytänkande inom rekrytering. Det handlar om urbaniseringen, Norrbottens tillväxt med stora företagsinvesteringar, befolkningsstrukturen med en hög andel äldre invånare, pensionsavgångar, ”tapp” till privata vårdgivare och svårigheter att behålla utlandsrekryterade tandläkare.
– Rekryteringen har också försvårats under pandemin – både vad gäller utlandsrekryteringen och att vi inte kunnat jobba som vanligt med fysiska besök vid tandläkarhögskolorna, säger Maria Pettersson.
– Nu ser vi ändå en ljusning med en stor kull som påbörjat sitt introduktionsår och att vi lyckats rekrytera många niondeterminare som sommarjobbare i år.

Ramavtal för inhyrning

Maria Pettersson lyfter fram betydelsen av att se över arbetsinnehållet för folktandvårdens tandläkare och hoppas på resultat av dialogmöten med facket om den frågan.
En åtgärd är det ramavtal för inhyrning av tandläkare som folktandvården planerar att använda sig av under minst ett år framöver. En grundtanke är att hyrtandläkare ska jobba med prioriterade patientgrupper för att skapa mer utrymme för vuxentandvård för ordinarie medarbetare.
Insatser görs också för att se över ersättningen för barntandvård med förhoppningen att privattandläkare ska arbeta mer med den patientgruppen. Dessutom har folktandvården tillfälligt fördubblat tandläkarersättningen för internstafetter fram till den 30 juni, från 1 000 kronor per dag till 2 000 kronor.

Linnea Roslund Privattandläkarna Norrbotten

Linnea Roslund


Linnéa Roslund, ordförande för Privattandläkarna i Norrbotten, hoppas på dialog med reg­ionpolitikerna om tandvårdskrisen i norr.
Hon påpekar att privattandvården gradvis tagit ett allt större ansvar genom en ökning av privata tandläkare med 16 procent mellan 2010 och 2019.
– Det är inte realistiskt att privata kliniker ska kunna ta fler patienter. Vi går verkligen för högtryck, det visade inte minst den enkät som gick ut ifjol sommar till våra medlemmar. Med undantag för enstaka, nya kliniker var det ingen som tog emot nya patienter, det är verkligen fullt.
– Det är lovvärt att folktandvården utreder högre ersättning för barn- och ungdomstandvård, men i nuläget har jag svårt att se att det skulle lösa någonting när vi har fullt med vuxenpatienter, säger Linnéa Roslund.
Vad vill du se hända?
– En del av lösningen måste vara att tänka långsiktigt, och där har vi nu bra samverkan med folktandvården. Nyligen var vi exempelvis ute på högstadieskolor tillsammans för att väcka intresse för tandvården.

Upptäck mer