Annons

Annons

Traineen tränar ledarskap

Käkkirurgen Ali Kashani skuggar en dag i veckan chefen på röntgenavdelningen. Han deltar i ett traineeprogram för blivande klinikchefer för att utvecklas och få nya kunskaper inom ledarskap.

Som fotbollstränare är käkkirurgen Ali Kashani van vid full fart, matchtempo och att leda från sidlinjen.

Ali Kashani
Ålder: 37 år.
Bor: I Solna.
Familj: Gift (med en tandläkare) och har tre barn.
Utbildning: Tandläkarexamen 2006, specialist i käkkirurgi 2014.
Arbete: Käkkirurg vid Eastman­institutet.
Fritid: Träna, fotografera, engagemang i barnens fotboll, simning och hockey.


– Det kan vara tufft att få ett gäng barn att lyssna, men det bästa med att vara tränare är att se barnens individuella utveckling. Fotboll är en lagsport, men du behöver kunna se individens styrkor och bygga vidare på dem.
Han är fotbollstränare för sina barn, och har också varit hockeytränare. Men i dag är vi varken på fotbollsplanen eller i ishallen, utan i ett senapsgult mötesrum på Eastmaninstitutet i Stockholm. Här arbetar Ali Kashani som käkkirurg och är sedan januari en av deltagarna i Folktandvården Stockholms traineeprogram för klinikchefer.
I programmet ingår normalt att man byter klinik under utbildningen för att vara nära sin mentor. Men för specialisttandläkarna på Eastman har man gjort en speciallösning, så att man är kvar på sin avdelning, och gör traineetiden på en annan. Därför är Ali Kashani en dag per vecka på röntgenavdelningen.

Skugga mentorn

– Det är bra att komma in i en annan verksamhet, att få byta till en annan avdelning, och att mentorn är någon annan än ens närmaste chef. Syftet är att vi ska lära oss ledarskap och organisationen, så det fungerar bra även om det är en annan specialitet.
Tanken är att ”skugga” sin mentor så mycket det är möjligt en dag per vecka, att delta i arbetsmiljöronder och medarbetarsamtal, att göra månadsrapporter, att titta på cv:n och vara med under intervjuer för att rekrytera nya medarbetare.
– Det är som ett helt nytt jobb, moment som jag inte har varit med på tidigare, så det är skönt att se hur någon annan gör det. Jag har hunnit få en relation till personalen på röntgenavdelningen, så de förstår varför jag är med vid medarbetarsamtalen. Vi frågar om det är ok att jag är med, och jag deltar inte i samtalet, utan observerar bara.

”Det bästa är nätverket man får, både bland de som utbildar och de som går utbildningen.”

I programmet ingår även utbildningstillfällen tillsammans med de övriga deltagarna. ­Oftast är det föreläsningar eller gruppdiskussioner med olika ­teman, som ekonomi, arbetsrätt, och arbetsmiljö.
– Det bästa är nätverket man får, både bland de som utbildar och de som går utbildningen. Vi är tolv personer i gruppen som går programmet för blivande klinikchefer, så vi lär känna varandra väldigt bra. Man lär sig varandras personligheter och vet vem som är duktig på vad.
Det ingår även lite eget arbete mellan träffarna, då man förväntas studera till exempel arbetsrätt, årsrapporter och ekonomiska verktyg.

Koll på personalfrågor

Ali Kashani har tidigare läst ledar­skap, idrottspsykologi och en mini-MBA, men ser att programmet även ger andra verktyg för den som vill bli chef.
– Ledarskap är en mindre del i utbildningen än jag trodde. Det är andra saker som man kanske inte tänker på, som retorik, att göra Excelfiler så att de blir enklare att följa, och att man får bättre koll på personalfrågor.
Han fick tips av sin arbets­ledare på käkkirurgen om att titta på utbildningen eftersom hon tyckte att det skulle passa honom. Då var det bara några dagar kvar tills ansökningstiden gick ut.

Utveckla verksamheten

Han läste igenom beskrivningen av programmet och tyckte att det verkade kul. Intresset för ledarskap har funnits med länge. Det som lockar är att få se andra personer utvecklas.
– Och så utvecklas man ganska mycket själv. Annars är vårt yrke ganska mekaniskt; man gör ungefär samma saker hela ­tiden. Jag vill växa på annat sätt också.
Ali Kashani tilltalas också av möjligheten att utveckla verksamheten. Att ”vrida på rattar” och att se saker förändras. Att ha koll på ekonomi och resultatrapporter.
– Jag älskar siffror och stat­istik. Att se trenden i hur det man gör fungerar. Har det gått bra, eller behöver man förändra något? Det är stimulerande att få se förbättringar, till exempel att personalen mår bättre eller att patienterna är nöjdare.

”Det blir en stress och ett dåligt samvete över att jag inte finns på plats när jag vet att det finns en kö av patienter som väntar på operation.”

Han tycker att trainee­programmet har varit bra och känns väl genomtänkt, och att det är bra att få alla de olika verktygen serverade.
– Det har gett en djupare för­stå­else för det man håller på med.
Det svåraste under trainee­tiden är att tiden på kirurgi­avdelningen blir kortare.
– Det blir en stress och ett dåligt samvete över att jag inte finns på plats när jag vet att det finns en kö av patienter som väntar på operation.

Ledarskapskarriären börjar

Efter utbildningen skulle han vilja fortsätta ungefär på halvtid med kirurgi och lägga den and­ra delen av arbetstiden på ledarskap. Utbildningen pågår till oktober, men Ali Kashani vet redan var ledarskapskarriären börjar.
Den första juni börjar han som klinikchef på endo­donti­avdel­ningen två dagar i veckan.
– Det är en rolig utmaning. Fantastisk klinik och personal, som det ska bli jättekul att jobba med. Det är en annan specialitet, men det finns skärningspunkter, till exempel mikrobiologi och sättet vi jobbar på. Jag har avsatt tid för när jag kommer att vara där och jobba, men när jag inte är på avdelningen finns jag ändå i huset. Just nu tycker jag att det här är ett perfekt upplägg.

Upptäck mer