Annons

Annons

Våga ta upp tobaksbruk med patienterna

Tandvården kan göra mycket mer än i dag för att identifiera och hjälpa personer att sluta röka eller snusa. Att införa en nationell screening för att upptäcka patienter som riskerar att få munhålecancer är önskvärt, framkom vid symposiet ”Döden i dosan”.

Snus är visserligen mindre farligt än röktobak, men innebär ändå stora risker för bland annat munhålecancer, snuslesioner, gingivala retraktioner, gingivit och rotkaries.
Cirka 800 personer får årligen munhålecancer, vilket innebär ett mycket stort lidande för de drabbade. Överlevnaden är endast fem år. Som en jämförelse får varje år cirka 450 kvinnor livmoderhalscancer, men för att upptäcka riskindivider screenar vårdcentralerna kvinnorna.
– Detta borde självklart också ske för att upptäcka munhålecancer. Jag hoppas att vi får ett nationellt program för screening inom fem år så att vi kan fånga upp dem som riskerar att utveckla sjukdomen och ge dem hjälp i tid, sade professor emeritus Jan-Michael Hirsch.
Käkkirurg Mats Wallström påpekade att tandvården har goda förutsättningar att både identifiera och hjälpa personer att bli fria från sitt tobaksbruk.
– Det finns få studier kring tobakspreventivt arbete inom tandvården i världen, men av de studier som finns framgår det att sådant arbete ger signifikanta fördelar för folkhälsan och att det är positivt när tandvårdspersonal medverkar, sade han.
Enligt Mats Wallström är det viktigt att våga ta upp frågan med patienterna, bedöma deras motivation att sluta med tobaksbruket och erbjuda dem hjälp och rådgivning, Tyvärr saknas det ofta mallar för hur man ska gå till väga. Man vet inte till vem man kan skicka dessa patienter.
Han hänvisade dock till Tandläkarförbundets skrift ”Tobaksprevention” där det finns många goda råd för att hjälpa patienter att sluta med sitt tobaksbruk.

Upptäck mer