Annons

Annons

Var fjärde patient med grav parodontit avstår tandvård

Var fjärde patient med grav parodontit har avstått från tandvård av ekonomiska skäl, trots att de haft tandproblem.

Den svenska tandvården är långt ifrån rättvis. Patienter med grav parodontit tvingas i signifikant högre grad än andra att avstå från tandvård, bland annat av ekonomiska skäl. Det visar en svensk analys av data i den stora Parokrankstudien.

Aron Naimi-Akbar


– De som hade grav parodontit var en utsatt grupp på många sätt. De har en kroniskt grav inflammatorisk sjukdom i munnen – som man vet är kopplad till andra inflammatoriska sjukdomar – där de måste avstå från behandling, dels av ekonomiska skäl, dels för att de känner mer obehag inför tandvården. Resultatet tyder på att detta är en grupp som av olika anledningar inte får den tandvård de behöver, säger Aron Naimi-Akbar, tandläkare och docent i odontologisk epidemiologi vid Malmö universitet och förstaförfattare till studien publicerad i Acta Odontologica Scandinavica.

Samhällsstödet inte tillräckligt

Han menar att detta är ett tydligt tecken på att det svenska samhällsstödet inte är tillräckligt när det gäller tandvård.
– Absolut, man skulle ju inte behöva avstå behandling av ekonomiska skäl om man hade en inflammationssjukdom någon annanstans i kroppen, säger han.
Studien omfattar knappt 1 600 personer, där 6 procent var drabbade av grav parodontit. Nästan var fjärde individ med grav parodontit angav att de, under det senaste året, har avstått från tandvård trots att de har haft problem med tänderna. Motsvarande siffra bland dem som hade ingen eller bara måttlig parodontit var en av tio.

Obehandlad infektion

I studien fanns också en fråga om huruvida deltagarna skulle klara en kostnad på ett standardiserat belopp för en tandundersökning och en tandkrona. Endast varannan individ med grav parodontit angav att de skulle klara det jämfört med åtta av tio som inte hade parodontit.
– Det är alarmerande om en betydande andel av de patienter som har en relativt vanlig inflammationssjukdom inte har råd att behandla den. Det är ju ännu oklart precis hur farligt det är, men att gå runt med en obehandlad infektion kan aldrig vara bra, säger Aron Naimi-Akbar.

Missköter egenvård

Patienterna med grav parodontit angav även att de använde fluoridprodukter i något lägre utsträckning än övriga.
– Det är en liten andel som inte använder tandkräm med fluorid. De borstar också i lägre utsträckning sina tänder två gånger per dag. De har ju inte fått parodontit av att undvika fluorid, men att inte borsta tänderna innebär att de missköter sin egenvård också, säger Aron Naimi-Akbar.

Upptäck mer