Annons

Annons

Vertikal extraktion kan vara bättre än traditionell

Behovet av lambåkirurgi efter vertikal tandextraktion var betydligt lägre än vid traditionell extraktion, visar brittisk observationsstudie.

System för vertikal tandextraktion av tänder kan vara mer skonsamt än traditionella extraktionstekniker. Det visar en brittisk observationsstudie som prospektivt har undersökt behovet av lambåkirurgi efter extraktion i det anteriora bettet samt av premolarer som inte var lämpliga att extrahera med tång.
Mellan 2010 och 2014 dokumenterades vertikala extraktioner av 323 tänder hos 240 patienter. Som kontrollgrupp användes 78 patienter vars 94 tänder inte heller ansågs lämpliga att avlägsna med extraktionstång utan som extraherades med andra traditionella metoder.

Skonsammare metod

Drygt 85 procent av de vertikala extraktionerna var lyckade. Av de övriga 15 procenten krävde 5,6 procent lambåkirurgi, medan hela 22 procent av de traditionellt extraherade tänderna krävde lambåkirurgi.
Studien tyder på att vertikal extraktion är en skonsammare metod, men randomiserade kliniska studier krävs för att bekräfta resultatet, menar forskarna.

Upptäck mer