Annons

Annons

Vi vill samverka för att kompetensen säkerställs

Gunilla Klingberg, Peter Lingström, Mats Trulsson och Anders Wänman uppmanade i en debattartikel i Tandläkartidningen nummer 12/2020 till samverkan för att säkra examinationsrätten på Sveriges tandläkarutbildningar. Här replikerar förbundsstyrelsen för Sveriges Tandläkarförbund.

Frågan om kompetensförsörjningen vid landets odontologiska lärosäten är viktig för Sveriges Tandläkarförbund och för hela tandläkarprofessionen. Precis som prefekterna och dekanen skriver i sin insändare i nummer 12/2020 av Tandläkartidningen är lärarresurserna en förutsättning för att vi ska kunna examinera tandläkare. Vi delar också uppfattningen om de farhågor som beskrivs i debattartikeln. Vi ser samordning och samverkan som en viktig väg att välja för att bemöta framtida utmaningar.
Frågan om en hållbar odontologisk forskningspolitik är också viktig för förbundet. Dessvärre ser läget dystert ut även inom andra akademiska yrken. Genom vårt medlemskap i Saco driver förbundet bland annat frågan om en långsiktigt hållbar forskningspolitik, där höjda basanslag, fler fasta tjänster och bättre anställningsvillkor är ett måste. Saco är en betydelsefull kanal i dessa frågor, där Saco har en viktig roll att spela när regering och riksdag utformar svensk forsknings- och utbildningspolitik.
När förbundet i en återkommande enkät till landets nylegitimerade tandläkare frågar om man har planer på att påbörja en forskarutbildning, svarar 12 procent av kvinnorna och 15 procent av männen att de har planer på att börja forska. Men hela cirka 30 procent svarar att man inte vet. Med gemensamma insatser för att nå ut till de 30 procent som inte bestämt sig än borde vi kunna ha goda förutsättningar att öka intresset för den odontologiska forskningen.
Klingberg, Lingström, Trulsson och Wänman lyfter i sin insändare metaforen att man ”inte saknar kon förrän båset är tomt”. För att fortsätta med djurmetaforer: ”Man kan leda en häst till vattnet, men man kan inte tvinga den att dricka.” Vi behöver samordna våra insatser för att säkerställa framtida kompetensförsörjning. När vi tillsammans mobiliserar för att skapa ett intresse för en forskarkarriär måste villkor och förutsättningar vara tillräckligt goda för att man ska göra verklighet av sin dröm om en forskartjänst. Vi behöver säkerställa att arbetsvillkor, anställningsformer och arbetsförhållanden är sådana att de som väljer en forskarkarriär vill stanna kvar inom akademin.
Även om fokus det här året på alla fronter har varit att hantera och förhålla sig till pandemin, med stora hål i de statliga finanserna som följd, har värdet av vetenskap och aktuell forskning sällan varit tydligare.
Kompetensförsörjningen på lärosätena och forskningspolitiken är frågor som förbundet kontinuerligt arbetar med. På förbundsmötet i december fattades beslutet att Sveriges Tandläkarförbund ska verka för förstärkning av kompetensförsörjningen på de befintliga lärosätena. På styrelsens nästa sammanträde, i slutet av januari, ska vi diskutera hur vi på bästa sätt förstärker vårt arbete med dessa frågor under 2021.
Förbundsstyrelsen
Sveriges Tandläkarförbund

Upptäck mer