Annons

Annons

”Äldre behöver hjälp innan de blir sjuka”

– Många äldre riskerar att bli utan nödvändig tandvård eftersom munhälsan inte tas med i biståndsbedömningarna, säger Gunilla Klingberg.

Äldre som har fått plats inom särskilt boende är identifierade och brukar ha rätt till uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Men för äldre som bor hemma fungerar regelverket sämre. De upptäcks inte alltid i tid. Eftersom allt fler är kvar hemma allt längre är det problematiskt, anser Gunilla Klingberg.
En enkätundersökning som Sveriges Tandläkarförbund gjorde 2011 visade att fyra av tio kommuner sällan eller aldrig tog upp äldres munhälsa när de bedömde äldres biståndsbehov.
I nummer 9 2012 ställde Tandläkartidningen följande fråga till Maria Larsson, barn- och äldreminister: ”Vad kan man göra åt att äldre som är berättigade till uppsökande tandvård inte får den, till exempel på grund av biståndsbedömarnas bristande insikt om munhälsa?”

Hon svarade:
”Landstingen ansvarar för att erbjuda uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till dem som har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorg. Tandvård är hälso- och sjukvård och bedöms därmed inte av biståndsbedömare.”

”Biståndsbedömarna avgör”

Det stämmer att biståndsbedömarna inte bedömer tandvårdsbehovet, men de avgör ändå vilka äldre som får uppsökande och nödvändig tandvård, konstaterar Gunilla Klingberg.
– Kommunens biståndsbedömare bedömer omsorgsbehovet, inte tandvårdsbehovet eller tandhälsan. Regelverket tar inte hänsyn till munhälsan, utan bygger helt på personens behov av stöd och omsorg, säger hon.
Bland äldre som bor hemma är det bara de som har ett stort omsorgsbehov som har rätt till nödvändig tandvård. Det framgår av Socialstyrelsens vägledning. Det är ett bekymmer att äldre som bor hemma i regel får nödvändig tandvård först när de behöver omsorg flera gånger om dagen, anser Gunilla Klingberg.
– Den stora utmaningen är att hjälpa de äldre att vara friska i munnen så länge som möjligt. De behöver prevention innan de blir sjuka och sköra.

Prevention behövs tidigare

När en person bedöms ha omsorgsbehov på en viss nivå skriver handläggaren intyg om nödvändig tandvård. Socialstyrelsens vägledning definierar nivån: omsorg minst tre gånger per dygn samt tillsyn av personal eller anhörig under natten. Intyget berättigar till uppsökande verksamhet med bedömning av munhälsan samt nödvändig tandvård.
Kommunen ska informera när en person har rätt till nödvändig tandvård, men han eller hon kan tacka nej. Tackar personen ja går informationen vidare till den som ansvarar för vården. Uppsökande verksamhet och munhälsobedömning är i regel upphandlad.
Det är alltså tandvården som bedömer vilken tandvård patienten behöver. Om munhälsobedömningen visar att det finns ett behov av nödvändig tandvård, kan den utföras hos vilken tandläkare som helst – men patienten måste visa upp intyget som ger rätt till nödvändig tandvård på samma villkor som sjukvård. Det är bara nödvändig tandvård som ingår, inget annat. Större behandlingar måste förhandsprövas hos landstingets bedömningstandläkare.
Ett problem är att de äldres pengar och ork inte alltid räcker till tandvård. Munhälsan hinner raseras innan de får rätt till nödvändig tandvård.
– Därför behöver de hjälp på ett tidigare stadium. Samhället bör fundera över hur munhälsoproblem hos de äldre kan förebyggas, säger hon.

Fina och fräscha

– Äldre ska kunna äta, tala och känna sig fina och fräscha. Man ska inte acceptera att de gamla har problem från munnen eller har ont, säger Gunilla Klingberg.
Hon efterlyser bättre samarbete mellan olika yrkesgrupper som jobbar kring de äldre.
– Det är bra om sjukvården stämmer av och kollar hur det är med munnen, tycker hon.
Tillsammans med ett antal pensionärsorganisationer har Sveriges Tandläkarförbund identifierat områden där man kan samarbeta, och jobbet fortsätter i höst.
Bland annat presenterar de tillsammans tre förslag för bättre munhälsa hos äldre:
  • Regeringen bör ge exempelvis Pensionsmyndigheten i uppdrag att informera nyblivna pensionärer om hur åldrandet påverkar hälsa och munhälsa. Ett frivilligt, webbaserat munhälsotest bör erbjudas.
  • Landstingen bör erbjuda alla pensionärer regelbundna undersökningar samt hälso- och munhälsosamtal med tandläkare eller tandhygienist.
  • Kommunerna bör tillsätta samordningsansvariga med kompetens inom tandvård och sjukvård för att förbättra samarbetet mellan olika yrkesgrupper.

Följ patienterna

Tandläkare har ett stort ansvar, betonar Gunilla Klingberg. När äldre patienter börjar utebli ska tandvården engagera sig.
– Det här är våra gamla patienter. Vi måste följa dem och se till att de får hjälp – även om de inte kommer till oss.
– Tandvården kan kontakta biståndsbedömaren och föreslå att hemmaboende med stora behov får rätt till nödvändig tandvård, säger hon.
Ett annat sätt att förbättra tandvården för äldre är att utöka undervisningen på området i grundutbildningen. En sådan satsning rekommenderar Gunilla Klingberg.

Upptäck mer