Annons

Annons

“Jag tar åt mig kritiken”

Hans Göransson är ny ordförande i Sveriges Tandläkarförbund. Att få alla att röra sig i takt blir den största utmaningen, anser han.

Hans Göransson efterträdde Gunilla Klingberg som förbundsordförande vid årsskiftet. Samtidigt sitter han kvar som vice ordförande i Tjänstetandläkarna (TT) ett år till.
Vid Tandläkarförbundets förbundsmöte i december blev det en livlig debatt om det var lämpligt att sitta i båda styrelserna samtidigt. En återkommande farhåga var att det kan bli oklart vilken organisation Hans Göransson representerar.
Hur ser du på dina roller? Kommer du att kunna hålla isär dem?
– Det räknar jag med. Som ordförande i Tandläkarförbundet leder jag förbundsstyrelsens arbete för att uppnå målet; att stödja tandläkare i deras yrkesutövning. Det är inte min roll att veta bäst, utan att se till att förbundet representeras med bästa möjliga kompetens i olika sammanhang. Jag är också förbundets ansikte utåt.
– Som vice ordförande i TT biträder jag ordförande i frågor kring tandvårdsförsäkringen och fackliga frågor som löner och arbetsmiljö, bland annat.
Hans Göransson har varit vice ordförande i TT:s centrala styrelse i fem år och har ingått i styrelsen sedan början av 2000-talet. Det var tänkt att han skulle bli ordförande i TT, men nu blev han ordförande i Tandläkarförbundet i stället.
Så länge han är ordförande i Tandläkarförbundet kommer Hans Göransson inte att uttala sig utåt som representant från TT. Under det kommande året blir hans främsta roll där att skola in en ny person som kan ta över hans åtaganden i TT i framtiden.

Lever i symbios

Som Hans Göransson ser det lever Tandläkarförbundet i symbios med de fyra riksföreningarna som är medlemmar i förbundet: TT, Tandläkare – egen verksamhet (Tev), Sveriges odontologiska lärare (Sol) och Tandläkarförbundets studerandeförening (Stud).
– Det ska inte vara “vi och dom”, det ska vara ett vi, säger han.
– Tandläkarförbundet är Sveriges enda heltäckande organisation för tandläkare. Därför är det viktigt att förbundet har många medlemmar och har legitimiteten att tala för kåren.
För två år sedan hoppade Privattandläkarna av Tandläkarförbundet.
– Det är en maktbalansförskjutning som har lett till turbulenta tider, säger Hans Göransson.
Det har varit en besvärlig tid för Tandläkarförbundets styrelse. Olika viljor har dragit åt olika håll. Mycket har handlat om förbundets ekonomi.

Fick hård kritik

Inför valet av ny ordförande på förbundsmötet i december framförde delar av Tandläkarförbundets gamla styrelse samt förbundets förtroendevalda revisorer hård kritik mot både TT och Hans Göransson.
I ett debattinlägg i Tandläkartidningen nummer 14 skrev revisorerna Kaj Bergström och Bert Jonasson att “de stora riksföreningarna tenderar att blockera arbetet med vissa ärenden i förbundsstyrelsen och ser mer till sina respektive föreningsintressen”.
En sådan fråga var hur det skulle gå till för att få en ekonomiskt hållbar framtid för Tandläkarförbundet efter Privattandläkarnas avhopp.
Revisorerna såg tre sätt: att få tidigare medlemmar att återansluta sig, att öka avgiften till förbundet och/eller att minska förbundets kostnader.
Hans Göransson instämmer.
– Det bästa sättet är att öka antalet medlemmar och det som svider mest är att skära i verksamheten.

Verksamheten är i fara

Att höja TT:s medlemsavgifter har TT:s ombud sagt nej till. Därför säger TT:s representanter i Tandläkarförbundets styrelse också nej till att förbundet höjer avgifterna som riksföreningarna ska betala till förbundet.
Hans Göransson tycker att det är viktigt att få fart på medlemsrekrytering. Men han anser att riksföreningarna måste ta på sig huvudansvaret, inte Tandläkarförbundet.
Alternativet som återstår är att minska Tandläkarförbundets kostnader.
– Gunilla Klingbergs varning att verksamheten är i fara är riktig, säger Hans Göransson.
– Jag är ingen teflonpersonlighet. Jag tar åt mig kritiken. Det är inget jag mår bra av, men jag tar det för att målet är så viktigt.

Vill bryta tjafset

Hans Göransson vill “bryta tjafset” mellan riksföreningarna och fokusera på det alla tandläkarna har gemensamt.
– Kan vi få ett förbund som levererar resultat i stället för dispyter tror jag att tandläkare vill vara med.
– När alla går i takt får vi ett starkt och attraktivt förbund som förhoppningsvis lockar tillbaka privattandläkarna. Jag hoppas att vi lyckas, för det är svårt att dansa tango ensam.
Han ser sig själv som en lyssnande ordförande som försöker uppnå samförstånd.
– De som säger emot är viktiga, för de får en att tänka efter om man är på rätt väg. Vi ska kunna prata konstruktivt med varandra.
Hans Göransson förväntar sig att styrelsemedlemmarna har respekt för varandra. Han vill helst undvika debatt kring styrelsebordet.
– Debatt är en sorts strid. Jag vill heller dryfta saker, säger han och förklarar förtjust att ordet dryfta har två betydelser; dels att samtala, dels att kasta upp skörden för att bli av med det lättviktiga.
Vilka är förbundets viktigaste frågor under de kommande två åren?
Tandläkarförbundets styrelse har ett arbetsinternat i slutet av januari. Då diskuterar styrelsen vad förbundet kommer att sätta fokus på under det kommande året. Men redan nu kan Hans Göransson nämna några viktiga frågor.
– Ekonomin är en central fråga som vi inte kommer ifrån, säger Hans Göransson.
Etik och utbildningsdimensionering är två frågor som Hans Göransson tycker är viktiga att prioritera. Att ta ställning till om efterutbildning ska vara obligatorisk eller inte är en annan sak som han tycker är viktig.
Läs även Hans Göranssons ledare “Det är dags att vi visar kraften” här på webben eller i Tandläkartidningen nummer 1 2014.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade