Annons

Annons

Uppdrag: att minnas de glömda äldre

– De som verkligen har behov av tandvård glöms ofta bort, säger Terje Persson, tandläkaren som ska utveckla gerodontologin i Uppsala län.

I dag ”återupptäcks” många äldre av tandvården först när de kommer in på äldreboenden och får rätt till uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Då har de ofta omfattande problem med tänderna och munnen.
– Det man får se där är sådant som många tror inte längre förekommer i Sverige, säger Terje Persson, sjukhustandläkare vid Folktandvården Seminariet i Uppsala med uppdrag att utveckla gerodontologin i länet:
– Sylvassa tänder som skaver. Muntorrhet så att tungan är torr som ett läskpapper. Sköra slemhinnor på grund av vitaminbrist.
Kan man täppa till glappet innan det gått så långt är mycket vunnet, tycker Terje Persson.

Klarar inte av att sköta munhygienen

I dag är det relativt vanligt att tandhälsan förfaller hos äldre som bor kvar hemma långt upp i åldern. De klarar inte längre av att sköta munhygienen till punkt och pricka och börjar kanske slarva med maten. Samtidigt tappar de lätt den regelbundna kontakten med tandvården om inte anhöriga eller hemtjänsten ordnar det.
– Då kan bettet raseras väldigt snabbt, säger Terje Persson.
Men kanske är det inte bara att hälsan vacklar och orken tryter. För en del är det också en ekonomisk fråga – omfattande tandvård upplevs som dyrt även när den är subventionerad.
Att få patienter som inte har nödvändig tandvård att bibehålla sin kontakt med tandvården, ser Terje Persson som en stor utmaning. En väg som han tror på är att erbjuda munvård via hemtjänsten.
– Många som inte har nödvändig tandvård har i alla fall hemtjänst.
Patientens ordinarie tandläkare eller tandhygienist spelar också en viktig roll och här kommer Terje Persson in i bilden.

Satsar på de äldre

Efter att i många år ha varit sjukhustandläkare i Dalarna började han för knappt två år sedan jobba i Uppsala. Här satsar Folktandvården på att alla tandläkare inom organisationen ska kunna ta hand om sköra äldre på ett bra sätt. Och i Terje Perssons tjänst ingår att åka runt till tandvårdsklinikerna i länet och uppmana personalen att inte glömma bort de äldsta patienterna.
– När du märker att en patient börjar utebli, ta kontakt med patienten eller anhöriga. Överväg att göra hembesök om patienten inte kan komma till mottagningen, råder han.
– Om du inte kan åka till patienten kan du remittera till en kollega.
Det är viktigt att göra mer än att laga tänder. Titta på hela munhålan, påminner Terje Persson. Alla ska kunna tugga och vara smärtfria. Slemhinnorna ska vara fuktiga och det ska vara så rent i munnen som möjligt.

1 600 äldreboenden

I Uppsala kommun finns det över 1 600 äldreboenden med mellan 10 och 90 vårdplatser per boende. Folktandvården Seminariet ordnar tandvård ute på många av dem.
För att lyckas ge bra tandvård på äldreboenden behövs ett kontaktnät, helst med sjuksköterskorna på varje boende.
– På vissa har vi kommit så långt att sjuksköterskorna ringer till oss när de upptäcker att någon har problem med munnen, berättar Terje Persson.

Vanligt med muntorrhet

Vitaminbrist är vanligt bland äldre och kan orsaka problem i munnen, precis som en del relativt vanliga läkemedel. Även muntorrhet är vanlig hos äldre. Över 200 läkemedel i FASS har muntorrhet som biverkan, och risken ökar hos patienter som tar minst fyra olika mediciner. Även om ingen av medicinerna för sig brukar orsaka just den biverkan, kan de samverka.
Saliven skyddar slemhinnorna och motverkar uttorkning. Den underlättar sväljning och matsmältning och motverkar karies och andra bakterieinfektioner.
– Svår muntorrhet är ett handikapp. Det blir besvärligt att prata, äta och svälja. Muntorra patienter får lätt sköra slemhinnor och karies, säger Terje Persson.

Egna saliven det bästa

– Inget är så bra som den egna saliven, men saliversättningsmedel fyller en viktig funktion.
Det finns sprayer, vätskor, geléer och skumgummisvampar som man kan fukta med.
– Ibland får man acceptera att det inte är helt rent och snyggt i munnen, men man kan i alla fall tillföra fukt, säger Terje Persson.

 

Läkemedel som kan ge äldre problem i munnen

En del äldre behandlas med bisfosfonater mot exempelvis cancer eller benskörhet. Det ökar risken för nekros i käkbenet, främst hos patienter som behandlas intravenöst, men även hos patienter som har behandlats under lång tid med tabletter. Andra faktorer som försämrar prognosen för patienter som behandlas med bisfosfonater är fetma, rökning, diabetes, cytostatika och steroidbehandling.
Att extrahera tänder på dessa patienter kan orsaka problem och bör undvikas om möjligt. Endodontisk behandling är att föredra. Det gäller även rotrester så långt det går. Att operera in implantat eller utföra parodontal kirurgi bör också undvikas. Nödvändiga invasiva ingrepp bör utföras på käkkirurgisk klinik.
Antikoagulationsmedlet Waran används vid akut blodpropp och för att förebygga blodpropp. Det används vid akut ventrombos och lungemboli och även vid förvärvade hjärtsjukdomar med särskild embolirisk, till exempel kroniskt förmaksflimmer. Waran används även av patienter med klaff- och kärlproteser.
På grund av risken för emboliska komplikationer undviker man helst att sätta ut Waran vid kirurgiska ingrepp i munnen.
Innan du exempelvis extraherar tänder hos Waranpatienter, behöver du ett INR-värde från det senaste dygnet. Värdet bör vara under tre.
Tänk på att Waran interagerar med Flukonazol vid svampbehandling.
– Kombinationen kan göra patienten än mer lättblödande, säger Terje Persson.
Han rekommenderar att extraktionsalveolens sårkanter sluts ordentligt och suteras. Applicera en kompress indränkt i Cyklokapronlösning i upp till en timme.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade