Annons

Annons

Viktigt hålla koll på patienternas mediciner

Andelen äldre patienter ökar och därmed också antalet patienter med en lång medicinlista. Detta ställer höga krav på tandvården. Övertandläkare Wivi-Anne Sjöberg reder ut de vanligaste riskerna.

Jämfört med för 10–15 år sedan möter tandvården i dag allt fler äldre patienter. En del är helt friska, men många mår bra tack vare medicinering eller annan behandling; de kan till exempel behöva medicinera på grund av högt blodtryck, diabetes, benskörhet, psykisk ohälsa, maligna sjukdomar eller hjärt- och kärlsjukdomar. Läkemedel som kan orsaka problem i munhålan och/eller interagera med läkemedel som tandvården vill sätta in.

Kortare sjukhustid

En annan förändring som skett i samhället och som påverkar tandvården är att patienter generellt tillbringar kortare tid än förut på sjukhus. På sjukhuset har de möjlighet att få hjälp via sjukhustandvården, men väl hemma igen återvänder de ofta till sin ordinarie tandläkare och tandhygienist. Dessa måste då uppdateras kring medicinlistan samt känna till olika orsakssamband mellan sjukdomar, mediciner och munhälsa. Nya läkemedel och nya namn på gamla läkemedel kan då ställa till problem.
Det är inte alltid patienterna kommer ihåg namnen på sina läkemedel och ibland kan det vara viktigt att även känna till läkemedel som patienten tidigare tagit, men nu slutat med.
Så är det framför allt med dem som fått bisfosfonater och liknande antiresorptiva läkemedel.
– Det är inte lätt att vara uppdaterad och näst intill omöjligt att känna till allt. Är man osäker på vilka risker det finns med patientens läkemedel bör man söka på till exempel FASS, Janusinfo eller i boken ”Läkemedelsanamnes i tandvården” av Johan Blomgren för att kontrollera, förklarar Wivi-Anne Sjöberg, som håller kursen ”Den långa medicinlistan” i Tandläkarförbundets regi tillsammans med övertandläkare Emma Ekenstråle.

Fulltecknad kurs

Den första kursen, som nyligen hölls, blev nästan genast fulltecknad och ny lokal fick ordnas för att alla skulle få plats. Till hösten hålls en ny kurs, som redan har fått många anmälningar.
– Jag är glatt överraskad över att så många tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor visar så stort intresse, säger Wivi-Anne Sjöberg.
A och O vid mötet med patienten är anamnesen. Patientens eventuella sjukdomar, allergier och läkemedel är mycket viktigt att känna till för en korrekt behandling.
– När jag ser på inkommande remisser till våra kliniker på SU/Östra och Kungälvs sjukhus tycker jag att detta moment fungerar i stort sett bra, säger Wivi-Anne Sjöberg.
Tyvärr händer det att en remiss skickas för att man upplever patienten för komplicerad, inte bara medicinskt utan även alltför tidskrävande. Behandlingen blir kostsam för kliniken.
– Det är olyckligt. Med tillräcklig kunskap kan en sådan patient bli en utmaning. Behandlingen och mötet med patienten blir spännande och lärorikt.

Formuläret hemskickat

Ett bra tips när man har patienter med flera sjukdomstillstånd och mycket mediciner är att patienten får anamnesformuläret hemskickat och kan ta det med sig ifyllt till tandkliniken.
– Då kan patienten fylla i formuläret i lugn och ro. Sedan går man igenom det tillsammans med patienten vid anamnesupptagningen inför behandlingen och kan kontrollera så att ingenting har glömts.
Det är enligt Wivi-Anne Sjöberg mycket viktigt att patienterna får information och instruktion om hur de själva kan bibehålla sin munhälsa och att de kallas regelbundet för kontroller och profylax till tandläkare och tandhygienist.
Den som vill skaffa sig mer kunskap om antiresorptiva läkemedel och osteonekros i käkarna kan läsa käkkirurg Cecilia Larsson Wexells artiklar i Tandläkartidningen nr 12 2015.
– De är mycket intressanta och välskrivna och ger bra information inom ett ämnesområde där det händer mycket.
Läs också: Vanliga läkemedel som påverkar munnen

Upptäck mer