Annons

Annons

Kliniken som testar framtidens tandvård

På Folktandvården Idun ska det vara högt i tak för nya idéer och personalen har tid avsatt för innovation. Det handlar både om ny teknik och nya sätt att arbeta. Välkommen till världens smartaste tandvårdsklinik.

 

Receptionisten


Receptionisten följer dig med blicken när du kommer in i väntrummet på Folktandvården Idun i Umeå. Hen har lysande blå ögon utan pupiller, på ett silvergrått runt huvud.
– Det här är vår nya medarbetare Aida, säger Anna-Maria Stenlund Berggren, tf tandvårdsdirektör vid Folktandvården Västerbotten.
Aida är en robot som rör sig på en bildskärm, och har svar på de hundra vanligaste frågorna besökarna brukar ställa. Tanken är att patienterna ska klara sig själva med självincheckning och betalstation i väntrummet.

Anna-Maria Stenlund Berggren


– Men om man behöver hjälp kan man prata med Aida. Den kan svara på frågor och till­kalla personal genom att skicka ett meddelande till sköterskan om att någon bett om hjälp, säger Anna-Maria Stenlund Berggren.
Folktandvården Idun är en in­nova­tions­klinik, en så kallad testbädd, där man ska testa och utvärdera idéer om ny teknik och nya arbetssätt för folktandvården.
– Visionen är att vi ska vara världens smartaste tandklinik och målet är att vara en fungerande testbädd inom två år. Det betyder till exempel att vi avsätter innovationstid för personalen varje vecka. Det handlar om att göra saker på nya sätt. Det kan vara revolutionerande, som en robot i receptionen, men kan också handla om enkla saker, säger Eva Mårell-Olsson, projektägare för innovations­kliniken.

Delade anteckningar

Kliniken har varit öppen i sex veckor när Tandläkartidningen är på besök. Lokalerna andas nytt och det känns lekfullt med lampor formade som blommor och fält med starka färger på väggar och möbler i väntrum och personalutrymmen.
Personalen är nyanställd och har fått utbildning om till exempel stolar, digitala skannrar och användning av smarta telefoner i verksamheten.

Eva Mårell-Olsson


– De får också lära sig att utvärdera idéerna på ett systematiskt sätt, med hjälp av vetenskaplig metodik. De har otroligt mycket idéer, och ser möjligheter med ny teknik. Vi har till exempel börjat med ­delade anteckningar i telefonen, så att man kan skriva in en idé när man kommer på den, och alla kan läsa och göra egna noteringar, säger Eva Mårell-Olsson.
Hon talar mycket om att börja titta på den teknik vi redan har, som smarta telefoner och röststyrning, och att personalens behov ska styra vad man tar in för att förändra verksamheten. Till exempel har de kommit igång med att använda ett program för att kunna tala in patientens tandstatus direkt i journal­systemet. Personalen har testat, rapporterat buggar och fått tekniken att fungera bra.

Tandläkaren Sanna Almlin skannar tandsköterskan Carina Larssons mun med 3D-skanner.


– Vi läser in direkt i headset och behöver därför ingen som assisterar. Men daganteckningarna skriver vi fortfarande själva. Jag lockades till kliniken för att det är fokus på tekniska lösningar och att det finns utrymme för att komma med egna idéer. Att man känner att man har något att säga till om, säger tandläkaren Sanna Almlin.
De jobbar också med idéer om nya arbetsformer, nya sätt att styra teamarbetet och för­dela resurserna.
– Vi vill att personalen ska ha en känsla av att de påverkar framtiden. Mycket har hittills handlat om att starta kliniken och få ihop arbetsgruppen, men på plats finns också mer avancerad medicinsk teknik än på en vanlig klinik, säger Eva Mårell-Olsson.

Stolarna mäter puls

Innovationstänket genomsyrar hela kliniken. Inom Folktandvården Västerbotten finns ett koncept för hur klinikerna ska se ut, men här bryter man mot det. Behandlingsrummen är placerade i mitten och har glasväggar för ljusinsläpp. Sterilen är uppdelad på två rum: en smutsig och en ren sida, och patienterna kan se arbetet därinne.
– Vi vill visa att vi har en hög hygienstandard, säger Anna-Maria Stenlund Berggren.
Förrådet är inte ett rum, utan en hylla som är öppen åt två håll, och behandlingsrummet har minimalt med förvaring och inga synliga sladdar kring datorn. Stolarna i behandlingsrummen har sensorer som kommer att kunna mäta patientens puls, temperatur och syremättnad, och man kan följa hur patienten mår på en monitor.

Tidsbokning på nätet

Anna-Maria Stenlund Berggren berättar om svårigheterna att rekrytera personal till klinikerna i Västerbotten, och att det därför är avgörande att använda kompetensen på rätt sätt.
– Digitalisering kan vara ett hjälpmedel för att förändra arbetssätt och flöden. Vi testar nya idéer här, och om vi ser att det fungerar bra ska det ut till alla våra kliniker inom allmäntandvården, säger hon.
Till exempel ska de testa att ha tidsbokningen på nätet, efter­som många vill boka sina tider på kvällstid, och eftersom patienterna är vana att sköta sig själva.

40 mil till tandvård

I december flyttar även det tandtekniska labbet in i lokalerna. Med fräsar och 3D-skrivare kan de effektivisera tandvården så att patienten kan komma in på morgonen och få en krona på eftermiddagen. I ett område där en del patienter reser 40 mil för att få tandvård är det en extra viktig aspekt.
– Tandtekniska labbet är långt fram i digitalisering, till exempel inom protetik, så för dem blir det framför allt fokus på arbetsformer här. Kanske hittar man också nya sätt att arbeta tillsammans med tandvården när man är på samma klinik, ­säger Anna-Maria Stenlund Berggren.

”Det handlar om långsiktighet och om folktandvårdens överlevnad.”

Nästa utmaning blir att skala upp det man har testat och implementera det på andra kliniker, som inte har samma förutsättningar när det gäller personal och teknik.
– Men den största utmaningen i att starta och driva en innovationsklinik är upphandlingskraven. Det tar tid att köpa in saker. Vi har också ett högt patienttryck, men det är viktigt att ge förutsättningar till innovation. Det handlar om långsiktighet och om folktandvårdens överlevnad, säger hon.

Upptäck mer