Annons

Annons

IVO kritiserar bristfällig journal

När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar patientfall får journalen ofta anmärkning trots att vården bedöms som rimlig och adekvat.

Så var fallet efter en extraktion som gjordes på en privatpraktik i Blekinge. En underkäksmolar drogs ut efter diagno­sen apikal parodontit. Extraktionen blev mer komplicerad än tandläkaren hade beräknat på grund av fraktureringar. Patienten hade ont i flera månader efteråt och behövde besöka käkkirurg.
IVO bedömer att extraktionen var ”förenlig med sakkunnig och omsorgsfull vård” men dokumentationen i journalen var bristfällig. Enbart dia­gnos och debiteringsåtgärder till Försäkringskassan fanns för besöket. Dag­anteckning saknades helt.
Det stod inget i journalen om vilka symtom patienten hade eller vilka under­sökningar som gjordes. Motivet för extraktionen framgick inte och inte heller om behandlingsalternativ diskuterades med patienten.
Händelsen inträffade förra året. ­Sedan januari i år utreder IVO endast klagomål från patienter om tandvårdsbehandlingen har inneburit att patienten exempelvis har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller om vården har allvarligt påverkat patientens självbestämmande eller integritet.

Upptäck mer