Annons

Annons

God tandvård går före ekonomiska diskussioner

”I samband med ekonomiska diskussioner måste adekvat omhändertagande av patienten prioriteras.” Det skriver Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ett beslut som rör en implantatbehandling i Malmö.

Det handlar om en implantatbehandling i överkäken som gjordes av en privattandläkare i Malmö. Två fixturer placerades nära varandra och en angränsande tand, och patienten fick ont. En ny operation gjordes och ytterligare en fixtur placerades på lämpligt avstånd från de andra fixturerna. I samband med den andra operationen extraherades en rotrest.
Undermålig pre­kirurgisk planering var orsaken till att patienten måste opereras två gånger i stället för en, enligt IVO. Tandläkaren höll inte med. Enligt honom var det ekonomiska skäl som gjorde att den första operationen gjordes innan rotresten togs bort. Men enligt IVO:s beslut går alltså korrekt tandvård före.
IVO hänvisade till patientsäkerhetslagen och tandvårdslagen.
Patienten blödde mycket efter den and­ra operationen, vilket kan ha orsakats av att patienten medicinerades med det blodförtunnande läkemedlet Waran. Enligt IVO:s bedömning hade tandläkaren i samband med operationerna inte tillräcklig kontroll över patientens aktuella INR-värde, ett mått på koagulationsförmågan. Enligt tandläkaren hade patienten sagt att INR-värdet brukade ligga på en rimlig nivå, men tandläkaren borde ha redovisat ett aktu­ellt INR-värde före operationerna, enligt IVO.
Tandläkaren fick också kritik för att ha ordinerat antibiotika i samband med implantatbehandlingen utan att motivera det i patientjournalen. Tandläkaren följde inte aktuella rekommendationer från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket om restriktiv användning av antibiotika i tandvården, påpekade IVO.
Myndigheten hade också synpunkter på att tandläkarens journaldokumentation var bristfällig. Delar av vården som utfördes saknades i dokumentationen. En bedömning av patientens anamnes fanns inte med, och inte heller uppgifter om patientens delaktighet i beslut kring behandlingen. Daganteckningar om extrak­tionen av rotresten saknades, och det framgick inte heller om tandläkaren utförde några extra åtgärder efter operationerna med anledning av att patienten tog Waran.

Upptäck mer