Endokarditprofylax i tandvården

En ny studie undersökte förekomsten av hjärtklaffinfektion, infektiös endokardit, bland riskindivider efter att man tog bort rekommendationen att ge antibiotika till dem inför vissa odontologiska ingrepp.

Vetenskap

Ingen ökning av endokardit utan antibiotika

Antalet patienter som fått infektion i hjärtklaffarna orsakad av munhålebakterier har inte ökat sedan rekommendationen att ge antibiotikaprofylax togs bort. Det visar Niko Vähäsarjas nyligen publicerade forskningsstudie.

Nyheter

Sjukhustandläkare bedömer ofta lika

Sjukhustandläkare bedömde i en svensk studie tänder utifrån sex typiska situationer. Tandläkarna var oftast samstämmiga i sina bedömningar, visar resultatet.

Forskning

Antibiotikaprofylax – så gör du

Många tandläkare känner sig osäkra på vilka regler som gäller för antibiotikaprofylax vid implantatkirurgi eller för svårt sjuka hjärtpatienter.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons