Annons

Annons

Antibiotikaprofylax – så gör du

Många tandläkare känner sig osäkra på vilka regler som gäller för antibiotikaprofylax vid implantatkirurgi eller för svårt sjuka hjärtpatienter.

Vid symposiet ”Antibiotika – hjärta och smärta” kommer Tandvårds Strama att redogöra för vad IVO, Inspektionen för vård och omsorg, anser vara rätt och fel, och Strama kommer även att förtydliga vad som gäller i det tillägg som Läkemedelsverket kommit med vid antibiotikaprofylax för mycket svårt hjärtsjuka patienter.
– Rekommendationerna om antibiotikaprofylax i tandvården är relativt tydliga och klara och håller sakta på att implementeras utan några större diskussioner. När det gäller antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit har dock rekommendationerna ifrågasatts. Det är därför Läkemedelsverket kommit med ett tillägg. Det innebär att patienterna ska erbjudas antibiotikaprofylax efter ansvarig läkares bedömning, säger Johan Blomgren.
På symposiet blir det också en genomgång om antibiotikaprofylax vid implantatkirurgi, trots att Läkemedelsverkets rekommendationer inte har ändrats där.
– En viktig del av symposiet handlar om hur man, utan att använda antibiotika, behandlar en akutpatient med lokal tandinfektion och kraftig smärta. Vi vet av erfarenhet att tandläkarna vill göra något för sina patienter, och av okunskap används ofta antibiotika. Vi kommer även att redovisa hur man skapar dränage och ger smärtlindring, berättar Johan Blomgren.

Upptäck mer