Annons

Annons

Invasiva tandingrepp ökar inte risken för infarkt

Större tandingrepp verkar inte kunna utlösa hjärtinfarkt, enligt en ny svensk studie som har jämfört över 50 000 fall av hjärtinfarkt med närmare 250 000 kontrollindivider.

Invasiva tandingrepp – som operationer, tandextraktioner och mer omfattande tandhygienistbehandlingar – frisätter en mängd bakterier i blodflödet vilket orsakar en akut inflammatorisk respons som, enligt en hypotes, skulle kunna utlösa en hjärtinfarkt. Men så verkar inte vara fallet, enligt en ny svensk registerstudie.
Forskarna har använt sig av det svenska patientregistret och analyserat knappt 52 000 personer, som drabbats av sin första hjärtinfarkt mellan den 1 januari 2011 och den 31 december 2013. Dessa har jämförts med närmare 247 000 hjärtfriska kontrollindivider matchade för ålder, kön och bostadsort.
Uppgifter om utförda tandbehandlingar hämtades från Socialstyrelsens tandhälsoregister och klassades av forskarna som invasiva eller inte. Forskarna tog i resultatet även hänsyn till kända riskfaktorer som diabetes, tidigare hjärt-kärlsjukdom, hjärtmedicinering, utbildning och inkomst.
Men oavsett om forskarna tittade på tidsperioden fyra veckor, två veckor eller två dagar efter det invasiva tandingreppet kunde de inte se några tecken på ökad risk för hjärtinfarkt. I stället fann de en måttligt minskad förekomst av infarkter två dagar efter ingrepp, vilket forskarna spekulerar kring möjligen kan förklaras av att personer strax före en infarkt känner en trötthet som gör dem mindre benägna att genomgå bland annat tandbehandling.
Eftersom det är en registerstudie kan forskarna inte slå fast ett orsakssamband, men de drar ändå slutsatsen att resultatet inte stöder hypotesen att invasiva ingrepp ökar risken.

Upptäck mer