Annons

Annons

Tandbehandling verkar inte öka risken för stroke eller hjärtinfarkt

En studie på över 500 000 patienter visar att invasiv tandbehandling inte ökade risken för hjärtinfarkt eller stroke.

Vissa tidigare studier har pekat på ett samband mellan invasiv tandbehandling och en förhöjd risk för hjärtinfarkt eller stroke tiden efter tandbehandlingen, men sambandet har varit omdiskuterat.
Nu har forskare i Taiwan gjort en registerstudie där de jämfört förekomsten av invasiv tandbehandling innan inläggning på sjukhus för över 120 000 hjärtinfarktpatienter och drygt 325 000 strokepatienter med över 73 000 brännskadepatienter i det nationella sjukförsäkringsregistret i Taiwan. Samtliga patienterna hade inkommit till sjukhus någon gång under åren 2004–2013.
Forskarna sökte efter en förhöjd risk att drabbas vid nio tidpunkter efter tandbehandlingen, från 3 dagar till 24 veckor efter. Men varken för hjärtinfarkt- eller strokepatienter kunde de hitta någon kliniskt relevant ökad risk att drabbas. Forskarnas slutsats är därför att invasiv tandbehandling inte verkar öka risken.

Upptäck mer