Annons

Annons

Kraftig ökning av klagomål på estetiska behandlingar

Antalet tips till IVO om estetiska behandlingar har ökat med 460 procent sedan den nya lagen om dessa infördes. Myndigheten konstaterar också att många estetiska verksamheter saknar kunskap om vilka regler som gäller.

Personal som inte uppfyller de nya kompetenskraven och misstankar om att yrkesutövare använt sig av falska legitimationer. Det är några av de tips som kommit in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att det nya regelverket började gälla i juli år 2021. 620 tips om risker, brister och missförhållanden kom in under år 2021, att jämföra med 110 tips under året innan.
Myndigheten har även fått närmare 600 frågor om vilka regler som gäller och vilka krav som ställs på vårdgivare. Man konstaterar att kunskapen är oroväckande låg bland utövarna, och att det finns utövare som ännu inte har anmält sig till vårdgivarregistret.
Upplysningar och klagomål från patienter har till och med februari i år lett till 210 tillsynsärenden. I vissa fall har det varit svårt att komma i kontakt med behandlaren. Till exempel finns många oseriösa aktörer som marknadsför sig på sociala medier utan att ha något företag registrerat. IVO konstaterar att de verksamheter där det sannolikt finns störst behov av kontroll inte finns registrerade i vårdgivarregistret.
IVO har åtalsanmält 18 personer som utfört estetiska injektionsbehandlingar utan rätt medicinsk kompetens.

Kvinnliga akademiker är i betydligt högre grad än manliga sjukskrivna med en psykiatrisk diagnos, ofta relaterad till stress.

Color Box

Rapporten konstaterar man att sjukskrivningar bland akademiker ökar snabbare än för andra grupper, och att det framför allt handlar om stressrelaterade diagnoser. Sjukskrivningarna är vanligast i kommunal sektor, och ökar snabbast bland kvinnliga akademiker. Man kopplar siffrorna till hög arbetsbelastning, otydliga krav och hög anspänning på jobbet.

Topping I love caramels apple pie caramels chocolate tart.

I korthet

Ålder: 59 år.

Utbildning: Tandläkarexamen, Karolinska institutet, 1987.

Arbete: Klinikchef inom Folktandvården Stockholm och doktorand vid Karolinska institutet.

Forskar om: Samband mellan oral ohälsa och typ 2-diabetes

Okända talang: Har skrivit två böcker om funkisområdet Södra Ängby.

Halvah bonbon macaroon pudding jujubes bear claw dragée croissant lollipop. Fruitcake chocolate cake muffin chocolate cake icing. Chocolate chocolate bar liquorice carrot cake jelly beans cheesecake cheesecake oat cake carrot cake. Chupa chups biscuit chupa chups sesame snaps candy canes halvah lemon drops. Dragée apple pie gummi bears sweet cake donut chocolate cake. Topping chupa chups brownie bonbon gummi bears pudding. Carrot cake toffee chocolate cake croissant sweet gummi bears wafer jujubes. Biscuit

Tandläkarna befinner sig ungefär i mitten av listan över sjukskrivningstalen för 77 akademikeryrken. 13,8 tandläkare per 1 000 är sjukskrivna med psykiatriska diagnoser. För kvinnor är siffran 30,1 och för män 11,7. Detta är lägre siffror än för andra yrkesgrupper inom vården.

För akademiker som grupp är 21 personer sjukskrivna per 1 000 yrkesverksamma. Även här är det mer än dubbelt så vanligt att kvinnor är sjukskrivna. Mest utsatta är präster, pastorer, socialsekreterare och psykologer. Dessa har sjukskrivningstal på kring 40 personer per 1 000.


Läs Mer
Om projektet Sustainability In Dentistry på FDI:s webbplats

Källor

  • A - Källa
  • Källa B
  • En Källa Som Heter C

Mer inom samma ämne

Upptäck mer