Annons

Annons

Kraftig ökning av klagomål på estetiska behandlingar

Antalet tips till IVO om estetiska behandlingar har ökat med 460 procent sedan den nya lagen om dessa infördes. Myndigheten konstaterar också att många estetiska verksamheter saknar kunskap om vilka regler som gäller.

Personal som inte uppfyller de nya kompetenskraven och misstankar om att yrkesutövare använt sig av falska legitimationer. Det är några av de tips som kommit in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att det nya regelverket började gälla i juli år 2021. 620 tips om risker, brister och missförhållanden kom in under år 2021, att jämföra med 110 tips under året innan.
Myndigheten har även fått närmare 600 frågor om vilka regler som gäller och vilka krav som ställs på vårdgivare. Man konstaterar att kunskapen är oroväckande låg bland utövarna, och att det finns utövare som ännu inte har anmält sig till vårdgivarregistret.
Upplysningar och klagomål från patienter har till och med februari i år lett till 210 tillsynsärenden. I vissa fall har det varit svårt att komma i kontakt med behandlaren. Till exempel finns många oseriösa aktörer som marknadsför sig på sociala medier utan att ha något företag registrerat. IVO konstaterar att de verksamheter där det sannolikt finns störst behov av kontroll inte finns registrerade i vårdgivarregistret.
IVO har åtalsanmält 18 personer som utfört estetiska injektionsbehandlingar utan rätt medicinsk kompetens.

Upptäck mer