Annons

Annons

Tolv tänder extraherades under narkos

Tandextraktioner under narkos blev följden för sexåringen trots tidig och årlig kontakt med tandvården. Det fanns en förhöjd risk för karies redan när patienten var ett år, men den noterades inte. Händelsen har anmälts enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Första munhälsobedömningen gjordes när barnet var ett år av en tandsköterska på en klinik inom Folktandvården Väst­ra Götaland. Det framkom att barnet ammades på natten, men tandsköterskan noterade inte den förhöjda karies­risken.
Tandsköterskan borde ha bokat tid för diagnostik och terapiplanering med tolk hos en tandläkare på kliniken, men följde inte gällande rutiner. Orsaken kan ha varit att hon inte var utbildad i hur munhälsobedömningar skulle göras.
Ett år senare gjordes en ny munhälso­bedömning hos en annan tandsköterska på kliniken. Hon hade utbildning, men följde inte heller gällande rutiner. Det gjordes ingen fördjupad kostanamnes och den förhöjda kariesrisken missades igen.
När barnet var tre år undersöktes hen av en tandläkare på kliniken, men även då blev kariesriskbedömningen fel. En ny undersökning gjordes av samma tandläkare när patienten var fem år. Då registrerades karies, men ingen tid för terapiplanering bokades. I stället flyttades patienten till en annan tandläkare eftersom tandläkarna på kliniken hade en intern överenskommelse om fördelning av patienter sinsemellan.

Nattmål och småätande

Några dagar efter att kariesangreppen noterades besökte patienten tillsammans med sin storasyster en tredje tandsköterska. Flera riskfaktorer uppdagades. Det rörde sig om flera nattmål per dygn och mycket småätande. Tandsköterskan noterade då att patienten åt dåligt vid måltiderna under dagen och därför ständigt var hungrig.
Fyra månader efter att patientens dåliga kostvanor konstaterades kom hen till en ny tandläkare som skulle laga tänderna. Tandläkaren noterade flera öppna kaviteter och bestämde sig för att ta röntgen och göra en fördjupad kost­anamnes. I stället för att laga tänderna remitterades patienten till specialist­kliniken för sanering under narkos.
Åtta månader efter att barnets karies­framkallande matvanor noterades extraherades tolv primära tänder under narkos. Patienten var då sex år.
En rad åtgärder har genomförts på kliniken för att minska risken att liknande händelser ska inträffa i framtiden. Kliniken har jobbat för att kvalitetssäkra munhälsobedömningar och förbättra rutinerna. Personalen har utbildats i munhälsobedömningar och de behandlingsstrategier som gäller för barntandvården i regionen, bland annat.

Upptäck mer