Tandläkarbristen: Nu får gotlänningarna åka till fastlandet för tandvård

Folktandvården på Gotland kan inte ta emot fler nya vuxenpatienter. Lösningen: en remiss till Nynäshamn för den som behöver tandvård. ”Vi har inget alternativ”, säger Monica Palmö, tf tandvårdschef.

Nyheter

Specialistbehörighet – en patientsäkerhetsfråga

"Det är viktigt att patienterna kan känna förtroende och tillit till att den behandlare som de möter verkligen innehar de kompetenser som anges och förespeglas." Det skriver Monica Palmö, ordförande för Nationella specialistchefsnätverket inom folktandvården i Sveriges regioner, apropå att tandläkare som saknar specialistbehörighet marknadsför sig som om de har detta.

Debatt

Många nya specialister i orofacial medicin

Orofacial medicin blev specialitet den 1 juni 2018. Nu finns det 35 specialister i ämnet.

Nyheter

Olika syn på rökfria operationer

Många landsting och regioner samt några privata tandvårdsorganisationerna har en policy om rökfria operationer, men flera har det inte. Det visar Tandläkartidningens kartläggning av rökfria operationer inom tandvården.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons