Annons

Annons

Nyheter 2023-04-17

Larm om arbetsmiljön på klinik i Kronoberg

Stor personalomsättning och hög arbetsbelastning ska ha orsakat arbetsrelaterad stress och sjukdom hos delar av personalen. (Bilden är arrangerad.)

Foto: Colourbox

Hög arbetsbelastning, konflikter, arbetsrelaterad stress och sjukdom. Medarbetare på käkkirurgiska kliniken vid Centrallasarettet i Växjö har slagit larm om arbetsmiljöproblem.

Under hösten 2022 kontaktade medarbetare på käkkirurgiska kliniken vid Centrallasarettet i Växjö Erik Sellström, huvudskyddsombud för Folktandvården Region Kronoberg och ordförande för Vision Region Kronoberg, och vittnade om en undermålig arbetsmiljö på kliniken.

– Under samtalet med medarbetarna blev det tydligt att det inte rör sig om ett enskilt arbetsmiljöproblem utan att det är en lång kedja av händelser med orsak och verkan som har lett fram till denna situation, förklarar Erik Sellström.

”Det finns exempel på fysisk ohälsa som jag inte har sett tidigare.”

Arbetsrelaterad stress

Enligt uppgifter har kliniken under lång tid haft stor personalomsättning av erfarna medarbetare och hög arbetsbelastning på kvarvarande personal, vilket i kombination med en resultatinriktad verksamhet ska ha orsakat arbetsrelaterad stress och sjukdom hos delar av personalen.

Erik Sellström

– Det finns exempel på påtaglig fysisk ohälsa som jag inte har sett tidigare. Arbetsbelastningen ska under perioder ha varit så hög att medarbetare, som har varit sjuka på grund av stress, inte har fått möjlighet till nödvändig återhämtning.

– Luncher har prioriterats bort, en tandsköterska har svimmat av utmattning, och det har uppstått stressrelaterade konflikter. Det har funnits en obalans mellan krav och resurser.

Efter att ha tagit del av uppgifterna vidtog Erik Sellström ett offensivt skyddsombudsarbete, och slog larm via e-post direkt till arbetsgivaren Region Kronoberg. Arbetsgivaren reagerade på larmet och kallade personalen till arbetsmiljömöten i syfte att lösa situationen. Erik Sellströms bedömning är att situationen är så komplex och allvarlig att det krävs inblandning av tredje part för en mer professionell och objektiv arbetsmiljökartläggning.

– Arbetsgivaren har, efter god dialog med oss och Tjänstetandläkarnas huvudskyddsombud i Kronoberg, beslutat att ta in en extern part i form av företagshälsovård för att göra en kartläggning, säger Erik Sellström.

Dialogen är god

Tjänstetandläkarnas ordförande och huvudskyddsombud i Kronoberg, Neriman Molla, upplever också att dialogen med arbetsgivaren är god.

– Ärendet handlar främst om tandsköterskornas arbetssituation, men påverkar självklart även tandläkarna. Det har varit en ansträngd arbetsmiljö ett tag, men vi har lyft detta med arbetsgivaren och har ett pågående arbete tillsammans med Vision.

Medveten om kritiken

Anneli Pihlsgård, övertandläkare, specialist i käkkirurgi och klinikchef vid specialisttandvården CLV vid Region Kronoberg, berättar att arbetsgivaren är medveten om den kritik som riktas mot arbetsmiljön och att de tillsammans med medarbetare, fack/skyddsombud och företagshälsovården arbetar för att utveckla och förbättra arbetsmiljön på kliniken.

”Att man inte får sin rast eller paus tillhör undantagsfall.”

– Vid enstaka tillfällen har akuta och komplicerade behandlingar, där man inte alltid kan förutse händelseförloppet, inkräktat på medarbetares pauser eller raster. Det är naturligtvis inte rätt eller bra, men att man inte får sin rast eller paus tillhör undantagsfall.

– Vi har i nuläget god bemanning, men pensionsavgångar och sjukfrånvaro har till viss del påverkat arbetsbelastningen. Jag vill lyfta fram klinikens fantastiska medarbetare som har ställt upp och löst bemanningen under bitvis ansträngda perioder.

Utvecklingsprocess

Enligt Anneli Pihlsgård, som tillträdde sin tjänst i januari 2022, har kliniken det senaste året arbetat med en utvecklingsprocess där förändringsarbetet leds av klinikledning, klinikens skyddsombud och en konsult från Previa.

– Under våren anställer vi bemanningsplanerare samt kliniksamordnare som också jobbar kliniskt för att skapa en bättre kommunikation mellan ledning och medarbetare.

– Vi har haft svårt att attrahera yngre specialister och operationstandsköterskor, delvis för att den mer utmanande käkkirurgin inte har utförts på avdelningen. Dessa käkkirurgiska operativa ingrepp håller nu på att introduceras och ska vara genomförda till 2024, säger Anneli Pihlsgård.

Upptäck mer