Annons

Annons

Färre vuxna besöker tandvården

Allt färre vuxna besöker tandvården regelbundet, andelen extraktioner minskar, och äldre med dålig tandhälsa har fler tänder kvar. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Sedan år 2011 har andelen av den vuxna befolkningen som årligen besöker tandvården minskat från 63 procent till 57 procent. Andelen som har besökt tandvården under de senaste tre åren har också minskat, från 80 till 77 procent.
Framför allt är det personer mellan 35 och 49 år som går till tandvården mer sällan.
– Vi ser att den åldersgruppen också gör färre basundersökningar och fler akuta besök, säger Alfheidur Astvaldsdottir, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Akutbesök i tandvården

Andelen som endast besöker tandvården vid akuta besvär under en treårsperiod har totalt ökat med närmare 13 procent, medan andelen som kommer till tandvården för en basundersökning inom en treårsperiod har minskat.
– Det är inga stora förändringar från förra året. Vi ser att det är en trend som fortsätter.
Här finns även geografiska skillnader. I Norrbotten har en av sju vuxna endast gjort akuta besök hos tandvården under de senaste tre åren.
I övriga län är motsvarande siffra från strax över en på 20 i Halland och Västra Götaland, till nästan en på tio i Värmland.

Extraktioner minskar

Antalet extraktioner minskar något för varje år, men för de med lägst utbildningsnivå är det ingen skillnad sedan år 2009.
Andelen som behandlas för förhöjd risk för karies eller initialkaries har halverats de senaste åtta åren, och behandling för kavitet på grund av karies har minskat med 20 procent.
Även andelen som behandlas med kirurgiska åtgärder vid parodontit har minskat något sedan år 2010.

Tandslitage ökar

Behandling för tandslitage ökar dock, från 1,9 procent år 2010 till 2,4 procent år 2018.
Skillnaderna i antalet kvarvarande tänder bland de äldre som har bäst och sämst tandhälsa har minskat. Störst förändring har skett för personer över 59 år med den sämsta tandhälsan, som i dag har fyra ytterligare kvarvarande tänder jämfört med år 2009.
– Det är viktigt att komma ihåg att vi har information om de som besökt tandvården. Sen finns det en grupp som inte kommit alls, och deras tandhälsa vet vi ingenting om.

Upptäck mer