Annons

Annons

Samband mellan parodontit och cancer

Risken att dö i bukspottkörtelcancer är nästan dubbelt så stor för patienter som har parodontit än för dem som inte har det. Det visar ny finsk forskning som Tandläkartidningens vetenskapliga redaktör Björn Klinge berättade om i dag på internationella munhälsodagen.

Internationella munhälsodagen uppmärksammades på Sveriges Tandläkarförbund med en lunchföreläsning i Stockholm i dag. Temat för i år är ”Munnen – en del av kroppen”.
Björn Klinge, professor i parodontologi vid både Malmö universitet och Karolinska institutet (KI), berättade om kopplingar mellan orala sjukdomar och allmänsjukdomar.
Patienter med parodontit löper en ökad risk för olika systemsjukdomar, till exempel hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Om det rör sig om orsakssamband eller bara samvariationer är inte helt klart, men forskning pågår för att försöka klarlägga sambanden.
Ett samband som upptäcktes nyligen är det mellan parodontit och cancer. Timo Sorsa, professor i parodontologi vid Helsingfors universitet och gästprofessor vid KI har tillsammans med kollegor publicerat två studier som visar en oväntat stark koppling mellan parodontit och bukspottkörtelcancer.
I den ena studien hittade forskarna ett enzym från en bakterie som är vanlig vid parodontit även i bukspottkörteln. Samtidigt visar en stor populationsundersökning att dödligheten i bukspottkörtelcancern var nästan dubbelt så stor bland patienter med parodontit jämfört med dem som inte hade sjukdomen.

Upptäck mer