Annons

Annons

Extraktion orsakade sjukhusvistelse

Extraktion av en visdomstand i underkäken ledde till att en patient i Södermanland fick ligga på sjukhus i sex dagar.

Patienten remitterades av en privattandläkare till en privat käkkirurg, som utan några problem extraherade en karierad och semiretinerad visdomstand i underkäken. Ändå fick extraktionen så pass allvarliga konsekvenser att kvinnan fick ligga nasalintuberad och sederad på sjukhus i sex dagar. Händelsen anmäldes enligt lex Maria av Praktikertjänst till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Några dagar efter extraktionen kom patienten på akutbesök till sin ordinarie tandläkare. Då hade hon feber och värk, var svullen och hade svårt med att gapa.
Tandläkaren spolade extraktions­alveolen med klorhexidin och skrev ut recept på smärtstillande tabletter med morfin.
Tandsköterskan ringde patienten dagen därpå och läget var oförändrat. Två dagar efter akutbesöket ringde allmäntandläkaren patienten och pratade med hennes man, eftersom patienten var för dålig att ta samtalet.
Tandläkaren rekommenderade akut­besök på sjukhus, och patienten blev inlagd. Patienten hölls sedan intuberad och sederad i sex dagar och fick vård efter­åt vid vårdcentralen.
Praktikertjänsts händelse­analys konstaterar: ”Konsekvenserna för ­[patienten] är flera, dels ett snabbt insjuknande i ett allvarligt efterbesvär till en tandextraktion, dels en längre rehabilitering som en direkt följd av händelseförloppet. ­Yttersta konsekvensen är att [patienten] hade kunnat avlida.”
Journalanteckningarna visar att ingreppet utfördes på rätt indikation samt enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt Praktikertjänsts analysteam. Hälsodeklarationen gav inte några kontra­indikationer för tanduttagning. Riskbedömningen gjordes utifrån journal samt panoramabild och de vanliga röntgenbilderna som fanns tillgängliga.
Enligt analysteamet ska lägesbestämning med minst två intra­orala bilder alltid utföras vid borttagning av visdoms­tänder. ”Detta har ej skett”, skriver teamet. Om det hade betydelse för förloppet framgår inte av analysen.
Ett misstag är att patienten inte fick antibiotika vid det akuta återbesöket efter extraktionen. Profylaktisk anti­biotika­behandling var inte indicerad, men patientens sammantagna tillstånd fyra dagar efter operationen kunde ses som en indikation för antibiotika­förskrivning, enligt analysen, som hänvisar till Läkemedelsverkets rekommendationer för antibiotika­förskrivning.
I analysen rekommenderar Praktikertjänst att samtliga patienter ska få ett telefon­samtal dagen efter tanduttagning för att ta reda på patientens allmäntillstånd.
Ett annat åtgärdsförslag är att in­föra en bättre rutin gällande internremisser, eftersom det saknades en skriftlig remiss från allmäntandläkaren till käk­kirurgen.

Upptäck mer