Försäkringskassan kräver tillbaka pengar
Försäkringskassan har börjat kräva tillbaka tandvårdsstöd från vårdgivare som har köpt tandtekniska arbeten från tandtekniska labb som inte är registrerade hos Läkemedelsverket eller motsvarande instans inom EU/EES. Foto: Colourbox

Försäkringskassan kräver tillbaka pengar

ÅTERKRAV 26 maj 2021
Dela artikeln
Försäkringskassan kräver pengar tillbaka från tandläkare som anlitar tandtekniska labb som inte är registrerade hos Läkemedelsverket. Det är ett stort problem, anser Nazeem Seyed, ägare till tandvårdskedjan Sverigekliniker AB.

Under det senaste halvåret har Försäkringskassan gjort många efterkontroller hos Sverigekliniker AB:s tre kliniker, berättar Nazeem Seyed.

Nazeem Seyed

– Det har blivit ett stort problem för personalen och företaget. Under den senaste tiden har Försäkringskassan informerat oss att tandtekniker måste vara registrerade hos Läkemedelsverket. Om de inte är det, blir deras arbeten inte godkända, och Försäkringskassan kräver tillbaka pengarna, säger han.

Nazeem Seyed befarar att tusentals tandläkare och tandtekniker som inte har känt till regelverket kommer att drabbas. Han tycker inte att det är rimligt att vårdgivare som har anlitat svenska företag ska behöva betala tillbaka pengar retroaktivt.

”Det har blivit ett stort problem för personalen och företaget.”

Lars Sjödin, Försäkringskassans högsta expert i tandvårdsfrågor, förklarar:

Lars Sjödin

– Sedan 1 maj 2019 finns ett tillägg i förordningen om statligt tandvårdsstöd som innebär att Försäkringskassan kan återkräva utbetalt tandvårdsstöd för åtgärder som är utförda i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Bestämmelsen kom till eftersom regeringen ansåg att statliga medel inte ska gå till skadlig vård eller vård som riskerar att ge skador.

Till det som är i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet ingår att inte följa bestämmelser i lag, förordning och föreskrift. Tandtekniska arbeten ska framställas av tandtekniska laboratorier som är registrerade hos Läkemedelsverket eller motsvarande instans i andra länder inom EU/EES.

”Det som är nytt är att det kan göras återkrav.”

– Det är inget nytt att tandtekniska laboratorium ska vara registrerade hos Läkemedelsverket. Det är inget nytt att tandläkare ska ha koll på att de använder godkända produkter som uppfyller specifikationerna och det är inget nytt att de ska anlita registrerade labb, säger Lars Sjödin.

– Det som är nytt är att det kan göras återkrav.

Kollar om labbet är registrerad
När Försäkringskassan gör efterhandskontroller, undersöker de numera om tandtekniska arbeten har gjorts av registrerade labb. Om inte, görs det återkrav. Reglerna omfattar tandvård som har gjorts efter 1 maj 2019.

– Efterhandskontroller utförs vanligen i avslutade ersättningsperioder, vilket innebär att patienternas tandvårdsstöd inte ändras men att vi återtar det felaktigt utbetalda stödet från vårdgivaren.

Vårdgivare förväntas hålla sig uppdaterade på aktuell lagstiftning och bestämmelser som kan påverka verksamheten.

Ingen statistik
Försäkringskassan för inte statistik över återkrav som görs på grund av att tandvården anlitar icke-registrerade tandtekniska labb. Därför går det inte att säga hur mycket pengar som myndigheten har krävt tillbaka av den anledningen, och det går heller inte att veta hur många vårdgivare som har drabbats.

– Men vi väntar oss färre fall i takt med att regeln blir mer känd, säger Lars Sjödin.
Janet Suslick

Så resonerar Försäkringskassan

* Sedan 1 maj 2019 finns i 3§ förordningen 2008:193 om statligt tandvårdsstöd ett tillägg som innebär att Försäkringskassan kan återkräva utbetalt tandvårdsstöd för åtgärder som är utförda i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

* Om tandtekniska laboratorier inte är registrerade hos Läkemedelsverket eller motsvarande instans i respektive land inom EU/EES, strider det mot vetenskap och beprövad erfarenhet och Försäkringskassan kan kräva tillbaka tandvårdsstöd från vårdgivare som anlitar dem.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch