Lågt inflytande ökar den upplevda arbetsbelastningen
Tandläkarna som rapporterade en hög arbetsbelastning angav också signifikant lägre socialt stöd och ett missnöje över ergonomin på arbetsplatsen. Foto: Colourbox

Lågt inflytande ökar den upplevda arbetsbelastningen

Forskning 25 feb 2021
Dela artikeln
Närmare hälften av de tillfrågade tandläkarna anger att de har ett lågt inflytande över sina jobb och upplever en hög arbetsbelastning. Något som kan balanseras med ökat socialt stöd och ökat inflytande, menar de svenska forskarna.

Tandläkare som har ett lågt inflytande över sitt arbete upplever en högre arbetsbelastning än de som har ett större inflytande. Det visar en enkätundersökning genomförd vid Umeå universitet av 187 tandläkare som arbetat mellan fem och tolv år i yrket. Tandläkarna hade alla varit studenter vid Umeå universitet och under studietiden medverkat i en studie, varför de bjöds in att delta i undersökningen. Medelåldern var 37,4 år (31–59 år) och en majoritet var kvinnor, 123 kvinnor och 64 män.

Resultaten visar att närmare hälften av de svarande upplever ett lågt inflytande och en hög arbetsbelastning. De visar också att kvinnor i högre grad var anställda och rapporterade ett lägre inflytande medan männen oftare var chefer och angav ett högre inflytande över jobbet. Inom grupperna anställda och chefer var det dock ingen könsskillnad i den upplevda arbetsbelastningen.

Hög arbetsbelastning

Personer som rapporterade en hög arbetsbelastning angav också signifikant lägre socialt stöd och ett missnöje över ergonomin på arbetsplatsen.

En tredjedel av de svarande arbetade deltid och bland dessa var över 80 procent kvinnor. De tandläkare som arbetade deltid upplevde i mindre grad fysisk påfrestning, men nästan dubbelt så ofta psykologisk påfrestning jämfört med de som arbetade heltid.

Resultaten stämmer väl överens med den så kallade arbetskravsmodellen som säger att arbetskraven ökar stress och arbetsbelastning, men är något som kan balanseras och minskas genom socialt stöd och ökat inflytande över arbetet, enligt forskarna.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch