Fler självmord bland tandläkare en myt?

I västvärlden har det sedan länge funnits en vedertagen sanning att tandläkare löper högre risk för självmord än andra yrkesgrupper. Internationellt finns det forskning och statistik som stärker den tesen, men Tandläkartidningen har inte hittat någon svensk forskning om självmord eller självmordstankar bland tandläkare de senaste 35 åren.

Nyheter

Lågt inflytande ökar den upplevda arbetsbelastningen

Närmare hälften av de tillfrågade tandläkarna anger att de har ett lågt inflytande över sina jobb och upplever en hög arbetsbelastning. Något som kan balanseras med ökat socialt stöd och ökat inflytande, menar de svenska forskarna.

Arbetsmiljö

Lång väg tillbaka efter utmattningssyndrom

Stressen bland tandläkare hamnar ofta i skuggan av de besvär som beror på fysisk belastning. Stress ökar risken för psykisk ohälsa och nu visar ny forskning att många som drabbas av utmattnings­syndrom har svårt att bryta tillståndet och komma tillbaka till jobbet.

Arbetsmiljö

Oftast jämställt på tandvårdens arbetsplatser

Problem med jämställdhet eller diskriminering är ovanligt inom tandvården, men det förekommer. Det visar Tandläkartidningens arbetsmiljöenkät.

Nyheter

Nycklar till en bra arbetsmiljö

Arbetsgivarna inom tandvården tycks sköta arbets­miljö­arbetet ganska bra. Men det finns områden där det brister: riskbedömningar och välfungerande rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Nyheter

Större arbetsplatser har ofta sämre arbetsmiljö

Arbetsmiljön inom Sveriges tandvård är generellt bra. Det visar en enkät­undersökning som Tandläkartidningen gjort bland ­landets skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom tandvården. Men det finns en del problem med den psykosociala arbetsmiljön, inte minst på arbetsplatser där ledarskapet brister.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons