Nio av tio tandläkare osäkra om käkbensnekros
Läkemedelsutlöst osteonekros beskrevs första gången 2003 och har sedan dess förekommit allt flitigare i den vetenskapliga litteraturen. Foto: Colourbox

Nio av tio tandläkare osäkra om käkbensnekros

Forskning 15 okt 2019
Dela artikeln
Svenska tandläkare har en alarmerande låg kunskapsnivå om läkemedelsutlöst osteonekros i käken, menar svenska forskare efter enkätstudie.

Närmare nio av tio svenska tandläkare känner sig inte trygga med sin nuvarande kunskapsnivå när det gäller osteonekros i käken orsakad av bisfosfonater eller denusomab. Det visar en enkätstudie som skickades ut till 656 svenska tandläkare.

I första hand är det patienter som behandlas mot osteoporos som får bisfosfonater eller denusomab, men läkemedlen används även vid cancer och osteopeni. Med fler indikationsområden och en allt äldre befolkning, där skandinaver har en, globalt sett, hög förekomst av benskörhet, kommer antalet patienter med den aktuella behandlingen öka, förutspår forskarna.

Enkäten var en webb-enkät och innehöll sammanlagt 26 frågor uppdelade på kunskapsfrågor, fiktiva fall, erfarenhetsfrågor samt frågor om kunskapsinhämtande.

Svarsprocenten uppgick endast till knappt 58 procent. Drygt 43 procent kände inte till kriterierna för diagnosen osteonekros i käken och närmare 87 procent av tandläkarna svarade att de inte kände sig säkra på sina kunskaper vid omhändertagandet av patienter som behandlades med bisfosfonater eller denusomab. En alarmerande osäkerhet kring hur dessa patienter ska tas om hand, menar forskarna. Något som också visade sig i att hälften av tandläkarna omedelbart remitterade dessa patienter till specialistkliniker.

Forskarnas slutsats är att det behövs vidareutbildning kring läkemedelsutlöst osteonekros för att resurserna ska användas på ett bättre sätt.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch