”Patienterna bör ha ansiktsmask på kliniken”
”Inget av detta är tvingande, men en expertgrupp tycker att det är en rimlig säkerhetsåtgärd att patienter och eventuella medföljande bär ansiktsmask i väntrum och inne på klinik och håller avstånd”, säger Björn Klinge. Foto: Colourbox

”Patienterna bör ha ansiktsmask på kliniken”

Forskning 17 dec 2020
Dela artikeln
Många europeiska experter rekommenderar att både tandvårdspersonalen och patienterna använder skyddsutrustning hos tandläkaren för att hindra spridning av covid-19.

En stor majoritet av tillfrågade europeiska experter rekommenderar tandvårdspersonal att bära ansiktsmasker i de högre skyddsklasserna FFP2 eller FFP3. Särskilt gäller detta vid aerosolgenererande ingrepp. De rekommenderar också visir eller skyddsglasögon, plastförkläde och mössa, medan dubbla handskar och skoöverdrag inte ses som lika viktiga i smittskyddet. Det är i korthet resultatet av en enkätundersökning till experter inom oral och maxillofacial kirurgi i 32 europeiska länder om deras rekommendationer för skydd av tandvårdspersonal under pandemin. Undersökningen gjordes under april och maj som ett sätt att få fram ett slags konsensus i ett läge när det saknas vetenskapliga underlag att basera beslut på.

En av de ansvariga för undersökningen, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Clinical Oral Implants Research, är Björn Klinge, professor i parodontologi vid både Malmö universitet och Karolinska Institutet. Han är den första att lyfta fram osäkerheten i resultaten, men menar att i ett läge där vetenskap saknas får man försöka lita på det minst dåliga.

– Det är viktigt att man tar detta för vad det är. Man kan se det som att vi har stuckit upp ett finger i professionsstratosfären och känt efter vartåt vindarna blåser, men det var det bästa tillgängliga underlag som gick att få fram då. I en sådan här dynamisk process som den här sjukdomsutvecklingen är så får man ha förståelse för att saker och ting inte baseras på solid vetenskap utan på erfarna experters bedömning i avsaknad av vetenskap, säger han.

Det stora problemet för tandvården är egentligen inte de bekräftat covid-smittade patienterna, berättar Björn Klinge. Har man symtom ska man stanna hemma och vid akuta problem får man behandlas på sjukhustandvårdskliniker där det finns särskilda möjligheter till isoleringsrum. Problemet är hur man ska hantera symtomfria smittbärare. Men Björn Klinge menar att den svenska tandvården är väl rustad för utmaningen sedan några decennier tillbaka.

– När hiv/aids-epidemin rasade som värst kom ett nytänkande i hygien inom svensk tandvård: ”Vi vet inte vem som är smittad så vi måste betrakta alla som smittade.” Vi utgår nu ifrån att varje patient kan vara smittbärare av någon smittsam sjukdom, säger han.

För att skydda tandvårdspersonalen rekommenderar en stor andel av expertgruppen dessutom att patienterna ska bära ansiktsmask i väntrum och inne på kliniken. Något som Björn Klinge anser kan vara en god idé.

– Ska man lyssna på dessa internationella experter så föreslår de ju det som en rekommenderad åtgärd. Inget av detta är tvingande på något sätt, men en expertgrupp tycker att det är en rimlig säkerhetsåtgärd att patienter och eventuella medföljande bär ansiktsmask i väntrum och inne på klinik och håller avstånd, säger han.

Om studien
  • I vart och ett av de 27 EU-länderna samt i ytterligare fem länder (Island, Norge, Moldavien, Schweiz och Storbritannien) kontaktades en expert inom oral och maxillofacial kirurgi via e-post och fick under tiden april–maj 2020 en enkät.
  • Enkäten bestod av tio frågor om risker och val av skyddsutrustning vid behandling av patienter under covid-19-pandemin.
  • Om experten inte svarat inom utsatt tid skickades enkäten till en annan expert i samma land.
  • Om inte heller denna expert svarade gick enkäten till en tredje expert innan landet räknades bort.
  • Av totalt 32 enkäter besvarades 27, motsvarande en svarsfrekvens på 84 procent.

Läs mer: Clin Oral Implants Res; Becker et al

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch