Tandteknikerutbildningar visar bristande kvalitet

26 feb 2014
Dela artikeln
Kvaliteten brister på två av landets tre tandteknikerutbildningar och måste förbättras.

Det visar en utvärdering som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gjort.

Det är tandteknikerutbildningarna i Göteborg och Malmö som bedöms ha bristande kvalitet.

Skolorna brister på ett av de sju examensmålen som har utvärderats. Studenterna visar inte tillräcklig kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsan, munhälsan och miljön, enligt UKÄ.

På de övriga punkterna bedöms utbildningarna har hög eller mycket hög kvalitet.

Tandteknikerutbildningen i Umeå får omdömet ”hög kvalitet” rakt igenom.

Bedömargruppen har tittat på studenternas examensarbeten och skolornas självvärderingar samt tagit reda på studenternas uppfattning om hur väl utbildningen har skapat förutsättningar för att de ska nå målen i examensbeskrivningarna.

Utbildningar med bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. UKÄ ifrågasätter tillståndet att utfärda examen. Inom ett år måste skolorna åtgärda bristerna och informera UKÄ om vilka förbättringar som har gjorts.

Läs mer om utvärderingen av tandläkarutbildningen här.

Läs mer om utvärderingen av tandhygienistutbildningen här.

Läs mer om hur bedömningsprocessen har gått till här.

Läs UKÄ:s beslut här.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch