Två tandläkarutbildningar får underkänt
Tandläkarutbildningarna har fått betyg. Alla blir inte godkända.

Två tandläkarutbildningar får underkänt

26 feb 2014
Dela artikeln
Tandläkarutbildningarna i Malmö och Stockholm har bristande kvalitet och måste förbättras, visar en utvärdering som har gjorts på uppdrag av regeringen.

Det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som har utvärderat utbildningarna. Tandläkarutbildningarna får följande samlade betyg:

Umeå: hög kvalitet

Stockholm (KI): bristande kvalitet

Göteborg: hög kvalitet

Malmö: bristande kvalitet

Studenterna i Stockholm och Malmö bedöms få för lite kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsa, munhälsa och miljö. I övrigt har utbildningarna hög eller mycket hög kvalitet på de examensmål som har utvärderats.

Utbildningarna i Umeå och Göteborg bedöms ha hög eller mycket hög kvalitet på alla examensmål som har utvärderats.

Av de fyra tandläkarutbildningarna får Umeås utbildning omdömet ”mycket hög kvalitet” på flest punkter.


”En kalldusch”

Björn Klinge, dekan vid odontologiska fakulteten i Malmö kommenterar utvärderingen:

– Det är en kalldusch att läsa UKÄ:s omdöme.

– Samtidigt är det ett examensmål som fäller hela omdömet, och man ska tänka på att omdömet speglar högskolans brist på att kunna redovisa måluppfyllelse. Det är inte studenternas förmågor eller färdigheter som UKÄ har utvärderat, säger han.


Granskar resultat

Enligt UKÄ speglar utvärderingen utbildningarnas resultat. ”I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten”, står det i UKÄ:s beslut.

Bedömargruppen har granskat ett urval av åtta examensmål för tandläkarutbildningarna. Gruppen har sedan tittat på studenternas examensarbeten och skolornas självvärderingar samt tagit reda på studenternas uppfattning om hur väl utbildningen har skapat förutsättningar för att de ska nå målen i examensbeskrivningarna.


Måste förbättra

Utbildningar med bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. UKÄ ifrågasätter tillståndet att utfärda examen. Inom ett år måste skolorna åtgärda bristerna och informera UKÄ om vilka förbättringar som har gjorts.

Kvaliteten vid vissa tandhygienistutbildningar brister också. Läs mer här.

Läs mer om tandteknikerutbildningarnas bristande kvalitet här.

Läs mer om hur bedömningsprocessen har gått till här.

Läs UKÄ:s beslut här.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln
 1. Kommentar från Uffe 28 februari 2014:

  En av de punkter som resulterat omdömet bristande kvalitet är denna:

  ”3. För tandläkarexamen ska studenten visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsa, munhälsa och miljö.”

  En absolut förutsättning för att kunna uppfylla detta krav är att det finns kunskap om fullständigt innehåll i de dentalprodukter som finns på marknaden.

  Denna kunskap har vare sig Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket. Databasen DMN vars uttalade mål är att redovisa innehåll misslyckas med detta. Informationen bygger företrädesvis på produkternas säkerhetsdatablad där det enbart redovisas ingredienser som är farliga vid lagring, hantering och brandbekämpning, http://www.dmnonline.org/. CE-certifiering kräver inte fullständig innehållsförteckning.

  Council of European Dentists, CED, antog för några månader sedan en resolution där man säger: “In the best interest of the patient, dental professionals should consider not choosing to use a material where the manufacturer has not made a full qualitative declaration of its chemical composition.” http://eudental.eu/library/104/files/CED-DOC-2013-075-FIN-E-20131126-1916.pdf

  Hur kan något lärosäte uppfylla UHÄ:s krav på undervisning om påverkan på allmänhälsa, munhälsa och miljö då inte ens innehållet i produkterna är känt?

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch