Tradition att ta bort tandanlagen hos barn
I studien intervjuades sex personer från Somalia. Traditionen att ta bort tandanlagen är fortfarande levande i länderna runt Afrikas horn och det är möjligt att det även utförs i Sverige. Illustration: Colourbox

Tradition att ta bort tandanlagen hos barn

Forskning 9 sep 2019
Dela artikeln
Samtliga intervjuade somaliska immigranter såg traditionen att ta bort tandanlagen hos spädbarn som en effektiv behandling mot diarré, men vissa ifrågasatte brutaliteten i metoden. Det visar ny forskning.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch