Olagade tänder försvårar identifiering

I Sverige görs varje år i snitt 400 identifieringar av avlidna med hjälp av tänder. Det berättar Irena Dawidson, rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket. Hon har arbetat i yrket i över 20 år och ryckte bland annat ut för att identifiera offer efter tsunamin i Thailand 2004. – Omkring fem procent av våra fall lyckas vi inte...

Forskning

Pia Skott chef för ny FoUU-avdelning

Pia Skott blir chef för Folktandvården Stockholms nya forskning-, utveckling- och utbildningsavdelning (FoUU) 1 juli.

Forskning

Ekonomi vanligt skäl när friska tänder extraheras

I en enkät fick 242 tandläkare i Nederländerna svara på frågor om sina erfarenheter att extrahera friska tänder och tänder som hade kunnat lagas. Hälften angav patientens ekonomi som skäl.

Forskning

Personcentrerat program fick ungdomar att borsta

Personcentrerat program baserat på hälso­psykologi ger signifikant förbättrad munhygien hos svenska ungdomar jämfört med den vanliga instruktionen från tand­hygienist.

Forskning

Pulpotomi lyckat vid komplicerad kronfraktur

Vid komplicerad kronfraktur ger hel eller partiell pulpotomi ofta lyckat resultat. Det visar en systematisk översikt.

Forskning

Så hanterar tandläkare misslyckanden

Erfarna tandläkare hanterar sina motgångar genom flera strategier som utgår från dem själva, kollegor, patienter och utveckling av fältet.

Forskning

Mötesplats för hälsans skull

Personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden har i snitt sämre hälsa, bland annat är karies vanligt. Folkhälsointerventioner riskerar att öka ojämlikheten eftersom det ofta är personer utifrån som leder dem. En en ny svensk studie har fångat upp vad invånarna själva önskar.

Forskning

Käkledsprotes bra lösning för en del patienter

Andreas Thor är käkkirurg på Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala universitet. Han leder en multinationell utvärdering som pågår fram till 2024 om käkledsproteser.

Käkkirurgi

AI-detektion av karies inte mer kostnadseffektivt

Med AI upptäcktes karies oftare, men behandlades också oftare invasivt. Kostnaden blev därför lika, visar studie.

Diagnostik & radiologi

Extra insats mot tidig karies gav effekt

Två extra tandhygienistbesök gav skillnad i plack och gingivit för småbarn, som sövdes för att åtgärda tidig karies.

Forskning

Flera aktörer kan krävas för att stävja tidig karies

En svensk studie visar att ju fler riskfaktorer som finns samtidigt, desto större är faran för tidig karies. Fluoridlack två gånger om året när mjölktänderna erupterade gav ingen skillnad.

Forskning

Pris till folkhälsoarbetet inom Folktandvården Dalarna

Folktandvården Dalarnas folkhälsofunktion har fått priset Årets brobyggare för sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Forskning

Artificiell tandemalj hårdare än den naturliga

Forskare har skapat ett nytt material med tandemalj som modell. Det är hårdare och starkare än sin förebild.

Forskning

Muntorrhet värst på natten

I en stor enkätstudie om muntorrhet följdes svenskar från 50 till 75 års ålder. Totalt deltog 3 060 personer. Muntorrhet var vanligast på natten och hos kvinnor.

Forskning

Nytt ­perspektiv på gammal amalgamkontrovers

En idéhistorisk avhandling visar hur amalgamkontroversen som startade i slutet av 1970-talet bidrog till att förändra synen på kunskap och vetenskap i samhället.

Forskning

Ingen ökning av endokardit utan antibiotika

Antalet patienter som fått infektion i hjärtklaffarna orsakad av munhålebakterier har inte ökat sedan rekommendationen att ge antibiotikaprofylax togs bort. Det visar Niko Vähäsarjas nyligen publicerade forskningsstudie.

Nyheter

Matematisk modell kan förutsäga tandvibration

Tandvibration vid borrning ger obehag. En ny matematisk modellering visar hur intensiteten påverkas av olika faktorer.

Forskning

Kronisk smärta vanligt vid käkfunktionsstörning

Kroniska smärttillstånd är vanligare hos personer med käkfunktionsstörning jämfört med i befolkningen generellt.

Forskning

Halvvegetarisk diet minskade gingivit

Fettbaserad diet med växtprotein tycks ge minskad gingivit jämfört med köttprotein eller kolhydratbaserad diet. Studien är dock liten.

Forskning

Råd att sluta röka räckte inte

Tandläkarråd att sluta röka var korrelerat till att försöka sluta röka, inte att lyckas sluta, visar studie.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen bevakar odontologisk forskning. Här hittar du de senaste forskningsrönen samlade.