Annons

Annons

Bristfällig rapportering äventyrar patientsäkerhet

Tandläkare är skyldiga att anmäla problem med tandtekniska arbeten till Läkemedelsverket, men så få anmäler brister att patientsäkerheten äventyras, enligt Mitra Ghannad på Läkemedelsverket.

För att Läkemedelsverket ska ha en uppfattning om hur patientsäkra tandtekniska produkter är, är tandläkare skyldiga att anmäla negativa händelser till myndigheten. Men sedan början av 2016 har myndigheten bara fått in en enda avvikelserapport om tandteknik.
– Att rapportera biverkningar och avvikelser är ett sätt att följa upp produkter som kan äventyra patientsäkerheten, säger Mitra Ghannad, koordinator för dentala frågor på Läkemedelsverket.
Tandläkaren bör rapportera allt som gör att patienten måste uppsöka vård som inte var inplanerad. En avvikelse kan till exempel vara att produkten inte fungerar som den ska eller att det är fel på informationen som följer med det tandtekniska arbetet.
Fungerar inte
Systemet fungerar inte som det är tänkt, enligt Mitra Ghannad.
– Rapporteringen från tandvården fungerar inte särskilt bra. 2016 fick vi inte in någon avvikelserapport om tandtekniska arbeten, och hittills i år har vi bara fått en rapport som gäller tandteknik.
– Om alla rapporterar får vi en uppfattning om produkterna fungerar på marknaden. Som det ser ut i dag garanterar inte rapporteringen patientsäkerheten, konstaterar hon.
Andra problem på det tandtekniska området som Tandläkartidningen har skrivit om är att Läkemedelsverket inte jobbar aktivt med att försöka hitta olagliga tandtekniska labb, det vill säga labb som inte är registrerade hos myndigheten, samt att få kontroller av de lagliga tandtekniska labben görs.
Janet Suslick

Upptäck mer