Annons

Annons

Debatt: Dålig hållbarhet hos testat fyllningsmaterial

Detta inlägg skickades till tandläkartidningarna i Sverige, Danmark och Norge. Inlägget uppmärksammar en så dålig hållbarhet för ett fyllningsmaterial efter ett år i en klinisk studie att studien fick avbrytas.

En klinisk prövning* där materialet ”Activa Bioactive” från företaget Pulpdent testades i klass I- och II-kaviteter i permanenta tänder har visat en helt oacceptabel felprocent under det första året.
Fyllningarna med ”Activa Bioactive”, som är ett flytande plastmodifierat glasjonomercement, utfördes enligt tillverkarens instruktioner utan användning av adhesiv.
Det jämfördes intraindividuellt med fyllningar i ett välprövat konventionellt nanofyllt plastmaterial. Efter ett år var 24,1 procent av fyllningarna i ”Activa Bioactive” omgjorda, medan endast 2,5 procent fick göras om av fyllningarna i kontrollmaterialet. Orsakerna till problem var lossnad fyllning, postoperativa symtom och sekundär karies. På grund av den oacceptabelt höga felprocenten efter ett år har studien stoppats.
Pulpdent har därefter ändrat bruksanvisningen och rekommenderar nu användning av adhesiv. Huruvida detta kommer att förbättra hållbarheten och om de potentiella bioaktiva egenskaperna hos ”Activa Bioactive” kommer att fungera med ett adhesiv är fortfarande oklart.

Upptäck mer