Annons

Annons

En sak viktigare än andra när tandläkare väljer arbetsgivare

Det råder ingen tvekan om vad som betyder mest när tandläkare väljer arbetsgivare. I alla fall inte bland dem som svarat på Tandläkartidningens senaste webbenkät på sajten.

Foto: Colourbox

Så svarade tandläkarna

Antal svar: 128.

Annat/fritext:

”Kompetent ledning som är lyhörd och sopar inte problem under bordet.”
”Bra vidareutvecklingsmöjligheter.”
”Möjlighet till utveckling.”
”Att man kan resonera och kompromissa för allas bästa och få förklaringar istället för att gömma sig bakom orden ’det är så det fungerar här’.”
”Möjlighet till kompetenshöjning.”
”Liten klinik.”
”Bra personalpolitik.”
”Kunna påverka och styra min egen tidbok/dag.”
”Trevligt, konfliktfritt arbetsklimat.”
”Arbetstider, lön och plats var god välj 2.” (sic)

Antal svar: 10.

Kanske präglas resultatet i Tandläkartidningens senaste webbenkät av de bistra ekonomiska tiderna? På frågan ”Vad är viktigast för ditt val av arbetsgivare?” fanns fem olika svarsalternativ. Och ett av dem stod tydligt ut från de andra i popularitet.

Mer än hälften (55 procent) av de svarande angav nämligen ”bra lön” som den viktigaste faktorn vid val av arbetsgivare.

Elva procent ansåg att bra handledning/introduktion är viktigast, och en lika stor andel angav geografiskt läge som den avgörande faktorn. ”Flexibel arbetstid” och ”förmåner/bonus” fanns också med som svarsalternativ och valdes av nio, respektive sju procent av de svarande.

Det fanns också möjlighet att skriva ett fritextsvar om inget av svarsalternativen passade. Bland de tio personer som svarade med fritext lyftes arbetsmiljön som en avgörande faktor och flera angav ett konfliktfritt och kompromissande arbetsklimat som viktigt. Även möjlighet till vidareutveckling och kompetenshöjning, samt möjlighet att kunna påverka sin arbetstid lyftes fram.

Det var möjligt att svara på enkäten under perioden 2/6-10/8 2023. Totalt inkom 138 svar, varav 128 kryssade i något av svarsalternativen och tio svarade med fritext.

Upptäck mer