Annons

Annons

Erfarna tandläkare får lätt jobb

Bristen på utbildade tandläkare med yrkeserfarenhet var stor 2017, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport om det nationella planeringsstödet 2018.

Nästan alla tillfrågade arbetsgivare uppger att de har brist på erfarna tandläkare. Knappt 70 procent upplever också en brist på nyutbildade tandläkare, enligt rapporten ”Bedömning av tillgång och efterfrågan på personal i hälso- och sjukvård och tandvård – Nationella planeringsstödet 2018”, som publicerades i dag.
Tandläkarbristen har ökat sedan 2014. Trots att antalet tandläkare som utbildas också har ökat under senare år, väntas bristen på erfarna tandläkare bli värre eftersom en stor andel av landets yrkesverksamma tandläkare är på väg i pension.
Enligt en långsiktig prognos kommer tillgången och efterfrågan att öka ungefär lika mycket fram till år 2035, men på kortare sikt ersätts alltså erfarna tandläkare med nyexaminerade.
Enligt NPS-rapporten har tandläkare lätt att få jobb i nästan hela landet. Det finns undantag – i vissa kommuner i Örebro län och Södermanlands län är det balans på arbetsmarknaden. Och i Västmanland, Halland och på Gotland råder det liten konkurrens istället för mycket liten konkurrens om tandläkarjobben.
NPS-rapporten bekräftar bilden som beskrevs i Arbetsförmedlingens aktuella rapport ”Var finns jobben?
Läs NPS-rapporten på Socialstyrelsens webbplats. 
Janet Suslick

Upptäck mer