Annons

Annons

Färre tandvårdsbesök i landsort och bland 70+

Ett av fem besök till tandvården har inte blivit av under pandemins första nio månader. Framför allt gäller det i kommuner utanför storstadsområdena, bland äldre och bland personer i socioekonomiskt svaga grupper. Det visar Socialstyrelsens och Försäkringskassans utvärderingar.

Nya siffror från Försäkringskassan visar att antalet besök i tandvården under mars till november i år var 22 procent färre än motsvarande period förra året. Den stora minskningen skedde under våren.
Både Försäkringskassans och Socialstyrelsens senaste sammanställningar visar att personer som är 70 år och äldre uteblev i större utsträckning än andra åldersgrupper. Deras besök minskade drastiskt under våren, men har sedan närmat sig besöksfrekvensen för andra åldersgrupper.
Socialstyrelsens senaste fakta­blad visar också att sedan pandemins utbrott har andelen regelbundna undersökningar minskat mer bland per­soner med lägre inkomst, och att kvinnor under den första tiden undvek att besöka tandvården i hög­re utsträckning än vad män gjorde.

Ökat tandvårdsbehov på sikt

Tandhälsan hos dem som gjorde en undersökning under perioden var i genomsnitt bättre än bland patienterna förra året. Enligt Socialstyrelsens faktablad skulle det kunna bero på att personer med sämre tandhälsa också kan ha sämre hälsa och till­höra någon riskgrupp för ­covid-19, och därför har avstått från att besöka tandvården.
– Det finns en risk att man inte har sökt vård, trots att man har behov. Alla besök som skjuts upp ger en risk för att större besvär uppstår, vilket ger ett ökat tandvårdsbehov på sikt. För dem med ökad risk för tandsjukdom kan det få allvarliga konsekvenser, säger Álfheiður Ástvaldsdóttir, odontologiskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.
Det finns också stora regionala skillnader i hur besöksmönstret har påverkats av covid-19. Försäkringskassans statistik visar att det framför allt är i kommuner utanför storstadsregionerna som antalet tandvårdsbesök har minskat.

Endast akuttandvård

Region Dalarna och region Gävleborg, har tappat 38 procent av besöken under januari–november i år, vilket är mer än andra regioner. De var två av flera regioner som under en period stängde ned verksamheten för allt utom akuttandvård. Minst påverkan på besöken hade region Norrbotten (10 procent) och region Kronoberg (16 procent), som hela tiden har hållit verksamheten öppen.
Socialstyrelsen konstaterar i sitt faktablad att det kan finnas ett uppdämt vårdbehov i vissa regioner och i vissa patientgrupper.
Försäkringskassans statistik visar att antalet besök i tandvården ökade under hösten, och under några veckor nådde upp till över 90 procent av antalet besök under samma period år 2019. I november minskade dock antalet besök igen, och var under de två sista veckorna i november ungefär 85 procent av antalet besök samma veckor år 2019.
Källor: Försäkringskassan, ”Corona och besök i tandvården t o m v 48 år 2020”; Socialstyrelsen, ”Effekter av covid-19 på besök i tandvården, del 2”.

Läs också:

Så slår covid-19 mot tandvården
Vårdskulden växer

Upptäck mer