Distansutbildning ska ge bättre hjälp till dementa

Trots att allt fler personer insjuknar i demens saknar flera tandläkare tillräckliga kunskaper om sjukdomen – något som Karolinska institutet vill ändra på. Sedan ett par år anordnar universitetet en digital kurs för vårdpersonal som vill öka sin kunskap och förståelse kring arbetet med demenssjuka.

Metod, klinik & praktik

Miljoner till forskning om munhälsa hos personer med hemtjänst

Ett projekt för att testa en modell för munvård i hemmiljö för personer med hemtjänst har fått 3,4 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse.

Nyheter

Från organiserat fusk till brottslighet

I nyhetsrapporteringar får vi höra att samhällets tilltagande våld måste förebyggas och hejdas, kanske redan i förskolan. Kanske måste vi tänka så även inom tandvården och tidigt stärka det etiska förhållningssättet i vår yrkes­utövning och stävja missbruk av statliga medel? Det skriver Inger Wårdh. ledamot av Tandläkarförbundets etikkommitté.

Etik

Vem vill leva på en lögn?

Många drömmer om och kämpar för att komma in på en eftertraktad utbildning som tandläkarprogrammet. Extra aktuell blir frågan vid terminsstarten på universitet och högskolor. För några lyckligt utvalda börjar äntligen den del av livet som ska leda fram till det man vill arbeta med och en förhoppningsvis god karriär.

Etik

Många nya specialister i orofacial medicin

Orofacial medicin blev specialitet den 1 juni 2018. Nu finns det 35 specialister i ämnet.

Nyheter

Svensk tandvård har en ny specialitet

I dag har tandvården fått en ny specialitet – orofacial medicin. Om ett par veckor blir Sofie Jansson, specialisttjänstgörande tandläkare i Jönköping, den första att gå ut den treåriga utbildningen i orofacial medicin efter att specialiteten är på plats.

Nyheter

”Tidigare insatser kan rädda äldres tänder”

Att tänka profylaktiskt är grundläggande inom svensk tandvård, men äldretandvård är ett undantag.

Forskning

Flera förbättringar för äldre

RIKSSTÄMMAN 2013. Det finns brister i äldres tandhälsa och tandvården för äldre, men förbättringar har gjorts på senare tid.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons