Annons

Annons

Göran Koch prisad vid förbundsmötet: ”Känns hedrande”

Eldsjälen bakom tidskriften SDJ belönas med ett pris i samband med Tandläkarförbundets förbundsmöte i dag.

Under förmiddagen har Göran Koch, professor emeritus i pedodonti vid Odontologiska institutionen i Jönköping, fått 2015 års pris ur Sveriges Tandläkarförbunds 100-årsfond. Priset är på 30 000 kronor.
Han får priset för ett ”långvarigt arbete för att föra ut kunskap om aktuell forskning till den svenska tandläkarkåren”. På så sätt har han bidragit till en förbättring av tandvårdens innehåll, enligt prismotiveringen.
– Det känns hedrande att få priset, men inte bra att Swedish Dental Journal blir vilande, säger Göran Koch.
– Forskning kan aldrig vara ”modern”, utan måste följa grundprinciperna, men sättet att förmedla kunskap kan förändras.

Drivande bakom undersökningar

Göran Koch har varit en av de drivande bakom Jönköpingsundersökningarna. När den första genomfördes 1973 var befolkningens tandhälsoläge mycket bekymmersamt. Satsningen på förebyggande tandvård gav resultat, visade de följande studierna.
Under alla år har Göran Koch spridit kunskap, bland annat om Jönköpingsundersökningarnas resultat.
I en intervju i Tandläkartidningen nr 8 2013 gav Göran Koch råd som är högst aktuella i dag:
– Möt individen tidigt i livet i dess egen miljö och språk och påverka attityder och praktiskt handlande för kontroll av tandhälsan. Ha målsättningen att alla ska ha möjligheten att nå ung vuxenålder, det vill säga 18- till 20-årsåldern, med optimal tandhälsa. Detta är grunden för ett tandfriskt vuxenliv och är inte oöverstigligt, utan en fråga om ambition, resursfördelning och vilja.

Pris för artikel om protetik

En artikel om framställning av protetiska konstruktioner har fått Tandläkartidningens pris för bästa vetenskapliga översiktsartikel.
Priset motiveras så här:
”Artikelförfattarna har på ett engagerat och pedagogiskt sätt gett dels en insikt i hur teknisk utveckling kan användas för att ge patienter en god vård, dels också visat vikten av att arbeta med välbeprövade och kliniskt testade material och tekniker.”
Tandläkartidningens pris för bästa vetenskapliga översiktsartikel delas ut vartannat år. Prissumman är sammanlagt 50 000 kronor.
Per Vult von Steyern, i dag professor vid Tandvårdshögskolan i Malmö tog emot priset tillsammans med Karl Ekstrand, Oslo universitet och Per Svanborg, Göteborgs universitet. Den fjärde författaren, Anders Örtorp, är avliden.

”Använd endast välbeprövade tekniker”

Artikeln beskriver hur dentala rekonstruktioner framställs med Cad/Cam-teknologi (Computer aided design/computer aided manufacturing).
Cad/Cam ger ”goda förutsättningar för hög precision och bra materialhantering, men det gäller inte alla system. Endast välbeprövade och kliniskt testade material och tekniker bör användas för kliniskt bruk”, skriver författarna i artikeln ”Framställning av protetiska konstruktioner med hjälp av moderna digitala teknologier – en översikt”.
Artikeln publicerades i Tandläkartidningen nummer 2 2014, som var ett samnordiskt temanummer om digitala tekniker.

Upptäck mer